‘Nyapostolere’ holdes ude

Protester fra Frikirkerådets medlemskirker imod at optage sekten, der næppe er kristen
Nyapostolsk Kirke bliver ikke medlem af Evangelisk Frikirkeråd.
Det fremgik af mødet forleden i Frikirkerådets Repræsentantskab, hvor formanden, pastor Leo Hansen fra Missionsforbundet oplyste, at sagen, der har været på dagsordenen gennem længere tid, har fremprovokeret en række indvendinger og protester fra Frikirkerådets medlemskirker.
Indvendinger mod at optage Nyapostolerne kom især fra medlemskirkernes søsterkirker i Tyskland og Grønland, men også fra personer og kirker i Sønderjylland.
Frikirkerådet har taget disse indvendinger til efterretning og gjort Nyapostolerne opmærksomme på, at man på afgørende punkter finder deres tradition, ledelsesform og gudstjenestefejring fremmed for medlemskirkerne under Evangelisk Frikirkeråd.
– Det har været en lang proces, oplyser Leo Hansen. Et yderligere tilbud om dialog og samtale er ikke efterkommet af Nyapostolerne, der heller ikke har nogen økumenisk relation i andre lande.
Følgende er repræsenteret i Evangelisk Frikirkeråd: Apostolsk Kirke, Baptistsamfundet, Frelsens Hær, Metodistkirken, Missionsforbundet, Pinsekirken, Reformert Synode, Frikirken på Havnen, Højbjerg Frikirke, Nazaræernes Kirke og Vineyard.