Danske missionsselskaber er ikke dygtige nok

Den jubilerende vicegenerelsekretær i Danmission mener, at flere selskaber må slå sig sammen for at drive et bedre missionsarbejde i udlandet- Dansk mission går i meget små sko og mangler mod til at bryde grænser i forhold til baglandet og til de ansatte.Så kontant melder vicegeneralsekretær Jørgen Nørgaard Pedersen (61) fra Danmission ud på sin 40 års jubilæumsdag i dansk mission.
Han har været med hele vejen fra at være ung boghandler i en DMS-boghandel i Aden, som blev brændt af under en opstand, til at blive den første missionssekretær i DMS, der ikke var teolog; og den første informationschef på fuldtid, hvorefter han blev Santalmissionens generalsekretær og nu – efter en sammenlægning – vice-generalsekretær i Danmission.
Desuden har han haft en lang række internationale poster i udlandet.
I et stort opsat interview med Leif Kiil Sørensen i Kristeligt Dagblad tirsdag provokerer han de andre selskaber ved bl.a. at sige:
– Når det gælder selskaber, der går på tværs af landegrænser med forskellige opgaver, så må man betænke sig på at finde sammen. På lang sigt er vi nemlig ikke kvalificeret til at være i mission hver for sig.
Jørgen Nørgaard Pedersen var den drivende kraft bag sammenlægningen af Det Danske Missionsselskab og Dansk Santalmission for halvandet år siden.
Han opfordrer til endnu flere sammenlægninger.
– Verden er totalt forandret og internationaliseringen kræver, at vi som kristne samarbejder, siger Nørgaard og påpeger, at 75 af verdens kristne i dag bor i den 3. verden. De kan mange ting selv, mens vi står med muligheden for at missionere blandt vore egne indvandrere.
Invitationen til større sammenlægninger tages dog med en vis skepsis af generalsekretæren for alle danske missionsselskaber i Dansk Missionsråd, Mogens Mogensen, som hverken vil til- eller fråråde fusioner.
Han er enig i, at der er behov for større kompetence, men mener at selskaberne også skal være sig bevidste som græsrods-bevægelser og vogte sig for bureaukrati og ufleksible strukturer.
– Der er koldt på toppen, indrømmer Jørgen Nørgaard. Hans top-styrede og kontante form har givet ham mange fjender indenfor mission.
Modstanden mod hans stil kulminerede for nogle år siden, da 30 tidl. ansatte missionærer m.fl. skrev under på en mistillidserklæring. Men ledelsen støttede ham.
Nørgaard benytter anledningen til at kritisere sit eget Danmission for manglende harmonisering af de to tidligere selskaber, hvilket for ham at se skyldes tradition og fordomme om hinanden og at man flyttede ind hos DMS.