Fælles udtalelse om kirkedeling

Som nævnt i sidste nr. har en del af Aars Vineyard valgt at gå tilbage til sin oprindelige status som selvstændig kirke.
Lederne i Aars Frikirke og Vineyard udtaler i fællesskab følgende:
Siden april 1997 har Aars Vineyard (opr. Aars Frikirke) været en del af Vineyardfællesskabet. I sin tid valgte menigheden at indtræde i dette fællesskab, da man mente at dele det samme værdigrundlag, teologiske grundsynspunkter, samt stil og udtryksformer som Vineyard bygger på.
I den senere tid har det igennem samtaler vist sig, at nogle i menigheden har et syn på især ledelsesstruktur, som ikke er identisk med Vineyards generelle værdigrundlag. Af samme årsag er det besluttet, at menigheden i Aars udtræder af Vineyardfællesskabet. Herefter fortsætter en del af menigheden som uafhængig frikirke under det oprindelige navn „Aars Frikirke“ i samme kirkebygning som hidtil, og en anden del af menigheden fortsætter relationen til Vineyard Norden. Forstander Lars Midtgaard har opsagt sin stilling som forstander i menigheden og udtrykker ligeledes, at han ønsker at fortsætte sin relation til Vineyard.