Gi’r dommedagsfrygt succes?

I USA er bind 11 – med titlen Armageddon – på trapperne; i Danmark er udgivelsen af Ladt tilbage-serien nået halvvejs
med bind 6, Attentat, og bind 7, Besat, er undervejsDen er i kraft af den succes, den har fået, blevet et „fænomen“, som har vakt opsigt også uden for kristne kredse; og her i landet har den længe kunnet ses på forskellige supermarkeders boghylder, hvilket er ret bemærkelsesværdigt, når der er tale om en serie af romaner, hvis endemål er dommedag – i bibelsk forstand!Det er – som bekendt – Forlaget Scandinavia, der står bag den danske udgivelse af de 12 tykke romaner i endetidsserien om dem, der blev ladt tilbage. Om grunden til, at forlaget vovede at give sig i kast med et så stort projekt, siger forlagsdirektør Jørgen Vium Olesen:
– Det var et ønske fra min og fra forlagets side om, at folk begynder at spekulere lidt mere over, hvad Bibelens profetier siger om de ting, der skal ske i de sidste tider. Folk skal studere de ting lidt mere … studere tidens tegn og finde ud af, hvor vi er henne i Guds tidsregning og i forhold til profetierne – jeg synes, det er vigtigt, at kristne bliver klar over det, og derfor gik vi i gang med serien.

Det går godt …

Markedsføringen har været mere massiv end med noget andet fra Scandinavia – også mere end Lewis’ planetartri-logi, der ellers kunne have fortjent det – hvordan er salget gået sammenlignet med andet fra forlaget?
– Godt, men Jabes bøn har solgt bedre, 5000 eks. indtil nu.
Jørgen Vium angiver som grund til den lille bogs store succes, at “når folk læser den og begynder at bede om Guds velsignelse, begynder de også at lægge mærke til Guds velsignelse, at de bliver velsignede og oplever, at Gud hører deres bøn – og det har vi også oplevet her på forlaget. Vi har aldrig haft så gode år, som vi har nu!“
Der er en vis forundring over, at man kan købe bøgerne i varehuse/stormagasiner for under 100 kr., dvs. langt under den vejl. udsalgspris.
Jørgen Vium forklarer det med, at bogmarkedet er blevet frit, og supermarkederne vil hellere sælge mange til en lavere pris, hvilket de får mulighed for, når de køber et stort oplag af bøgerne.
I øvrigt er alle bøgerne i serien sat ned i bogklubben, så medlemmer derigennem nu kan få dem til 99 kr.

Forkynder til frelse

Evangeliet forkyndes i alle bøgerne, og man lades ikke i tvivl om, at der er to udgange af livet: en, der fører til frelse, og en, der fører til fordømmelse.
Centralt og fuldt ud bibelsk er det, når fx Tsion Ben-Judah i Attentat i en af sine lektioner til internettet skriver:
„Mange af jer har skrevet til mig og spurgt, hvordan jeg forklarer, at en kærlig og barmhjertig Gud kan hælde sådanne forfærdelige plager ud over jorden. Gud er mere end en kærlig og barmhjertig Gud. Skriften siger, at Gud er kærlig, ja. Men den siger også, at han er hellig, hellig, hellig. Han er retfærdig. Hans kærlighed kom til udtryk, da han gav sin søn som gave for at forløse os. Men hvis vi afviser denne kærlighedsgave, falder vi ind under Guds dom.“
På den måde kan kristen fiktion som Ladt tilbage-serien blive et redskab for forkyndere til at nå mennesker med evangeliet – og der er næppe tvivl om, at der er mennesker, der bliver nået, at der er ikke-kristne, der køber og læser dem.

Alvorlig underholdning

Hvordan kan romaner, der handler om så alvorlige kristne grundbegreber som frelse og fortabelse (og forbandelse), blive en sådan succes og også komme ud på det verdslige marked?
– Det er en god ide at skrive en science fiction serie om de sidste tider – det er det der sælger, mener Jørgen Vium og tilføjer: – udførelsen kan man så diskutere; men det er det, at det er i romanform – folk kan godt lide at læse lette romaner. Og så er det, de skriver om, jo ikke helt hen i vejret. Det er skrevet ud fra en tolkning af de bibelske profetier. Den lette form og det seriøse indhold er det bærende.
Jørgen Vium mener, at en væsentlig grund til, at den har fået så stor succes i USA, er, at “amerikanerne er meget mere troende, end vi er i Europa – de tror på, at Jesus kommer igen, at der kommer en afslutning – og succesen er udtryk for, at man tænker over, hvad der sker, og over, hvor vi er på vej hen.“
Han tror altså ikke, det er frygten, der driver:
– Det er ikke dommedag, vi kristne er optaget af – det er Jesu genkomst!

Bibeltolkning og triviallitteratur

Det er LaHayes udlægning af Johannes’ Åbenbaring, der er det interessante ved serien.
Jørgen Vium er ikke enig i alt, hvad LaHaye er nået frem til, og stiller sig tvivlende over for bl.a. hans forståelse af, at bortrykkelsen kommer før trængselstiden.
– Det er vigtigt at have en meget ydmyg holdning, mener Jørgen Vium. – Man kan ikke udtale sig om, hvornår det vil ske – ikke engang Jesus vidste det. Men det er også vigtigt, at vi prøver at forstå og at fornemme tidens tegn.
Tim LaHaye og Jerry B. Jenkins formår at skildre de tegn, de skrækscenarier, LaHaye tolker ud af Åbenbaringsbogen, og som vi almindeligvis kun aner konturerne af. Beskrivelserne af de plager, der rammer mennesker, er uhyggelig læsning, og det, man imødeser med en vis spænding, er de scenarier, LaHaye og Jenkins fremmaner, når Guds voldsomme vrede rammer jorden: Det gælder fx “en plage af scorpionlignende græshopper anført af Apollyon, som er hoveddæmon i Afgrunden” – den “er så frygtelig, at mennesker ønsker at dø”, som der står bag på bind 5, Apollyon. Med Attentat er serien og historien nået halvvejs i endetidsdramaets afsluttende syv års-periode.
Så kan man altid diskutere, om man kan skabe en sådan kristen romanserie, der kunstnerisk ikke er noget værd. Sine steder er problematisk rent teologisk, og som gør noget så forfærdeligt som Guds vrede til underholdning?

Tim LaHaye og Jerry B. Jenkins: Den store høst • Apollyon • Attentat • 405, 353 hhv. 366 sider • 169 kr. pr. bind • Scandinavia • 7456 2202 (Udfordringens bogsalg)