Homoseksualitet kan helbredes

“Homoseksuelle kan blive heteroseksuelle, hvis bare de vil”. Det hævder en amerikansk professor i psykiatri, Robert Spitzer, efter at have undersøgt 200 personer, som har ønsket at ændre sin seksuelle adfærd.Rapporten blev fremlagt for Den amerikanske Psykiatrikongres i New Orleans sidste uge. Robert Spitzer er professor i psykiatri ved Columbia universitetet.
Rapporten har vakt opstandelse i homoseksuelle kredse i USA, der hævder at undersøgelsen er foretaget på personer, der sympatiserer med religiøse organisationer, som er imod homofili.
Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 143 mænd og 57 kvinder. Robert Spitzer indrømmer overfor New York Times, at gruppen måske ikke er repræsentativ for alle homoseksuelle, idet en majoritet var “usædvanligt religiøse”.
Men psykiatriprofessoren holder alligevel fast ved rapportens konklusion:
– Forskningen viser, at mange homofile kan ændre livsstil og blive heterofile, og vi bør tage dette i betragtning, siger han.

Var selv skeptiker

Selv var han skeptisk, da han påbegyndte undersøgelsen. Han ledte allerede i 1973 den komité, som fik strøget homoseksualitet af listen over mentale forstyrrelser, og siden har han næsten været betragtet som en guru i homokredse. Men undersøgelsen har tvunget ham til at ændre opfattelse. Den viste nemlig, at to tredjedele af mændene og næsten halvdelen af kvinderne kunne ændre adfærd og fungere som heteroseksuelle.
– Personerne må være stærkt motiverede for at ændre sine tilbøjeligheder for at lykkes, og de behøver meget hjælp, siger han til ABC News. Robert Spitzer og hans forskerteam kom frem til, at 66 pct. af mændene og 44 pct. af kvinderne viste “gode heteroseksuelle funktioner”. Definitionen på dette er, at de gennem mindst et år har kunnet leve i et “følelsesmæssigt tilfredsstillende kærlighedsforhold” med sex mindst en gang om måneden. 89 pct. af mændene og 95 pct. af kvinderne i disse forhold svarede, at de ikke længere havde problemer med homoseksuelle tanker eller dragning mod deres eget køn.
Spitzers undersøgelse gør op med den opfattelse, at homofili enten er medfødt eller skyldes skævhed i barnets opdragelse, som har været fremherskende gennem de sidste 15 år.