Hun taler de handicappedes sag

Kristelig Handicapforening har pr. 1. maj 2003 ansat cand.theol. Ellen Hessellund Mikkelsen som landssekretær i en 80 pct. stilling.
Kristelig Handicapforening oplever netop nu en markant udvidelse af foreningens aktiviteter. Foreningen blev stiftet i 1980 og har i de forløbne år oprettet fem bofællesskaber, nemlig Østbækhjemmet i Ølgod (oprettet i 1983), Solglimt i Vildbjerg (oprettet i 1988), Elmebo i Dianalund (oprettet i 1995), Valmuen i Åkirkeby (oprettet i 1998) og Skærvebo i Løsning (oprettet i 1999).
Herudover er der ikke mindre end fire bofællesskaber undervejs, således at foreningen i løbet af de næste to-tre år forventer en næsten 100% forøgelse, når det gælder bofæl-lesskaber.

Vil være synlig

Foreningen har planer om at blive langt mere synlig i det kirkelige og folkelige landskab. Dette skal blandt andet ske gennem en MusikFestival, nyt blad samt nye brochurer om foreningens tilbud.
– En flerårig drøm er gået i opfyldelse med ansættelse af en landssekretær, udtaler foreningens formand, bankbestyrer Johs. Jacobsen fra Brenderup og fortsætter: – Vi har i Kristelig Handicapforening et mål og et koncept, som vi tror har en stor fremtid for sig.

Pædagogisk erfaring

Ellen Hessellund Mikkelsen kommer fra en stilling som sognemed-hjælper og kateket ved Christianskirken i Århus. Hun har tidligere været ansat som lærer på Jakobsskolen i Århus samt som materialekonsulent i Indre Mission. Hun har fra disse stillinger pædagogisk og organisatorisk erfaring, og hun er i øjeblikket i gang med en uddannelse på Aalborg Universitetscenter i medier og kommunikation.
Ellen Hessellund Mikkelsen er 41 år gammel, gift med EDB-konsulent Lars Jørn Mikkelsen. Sammen har de to børn på 8 og 11 år. Ellen Hessellund Mikkelsen har i de forløbne år på forskellig vis været engageret i Kristelig Handicapforenings arbejde. Hun har således skrevet andagtsbogen „Glæde og lys“. Hun har siddet som repræsentant i udvalget „Kirken og de udviklingshæmmede“ under foreningen LEV. Hun har endvidere medvirket på flere af handicapforeningens forårslejre samt som foredragsholder.