Josva er hans forbillede

Den nyudnævnte forsvarschef, Hans Jesper Helsø, bekenden åbent, at han er kristen. Og det præger både hans person og ledelsesstilForsvarschef Jesper Helsø lægger Den danske Salmebog fra sig på kommoden. Han kommer lige fra højmessen i den lokale folkekirke, Jægersborg Kirke.Den 54-årige general byder indenfor i sin privatbolig på Jægersborg Kasserne, som familien efter sommerferien skal flytte fra til fordel for en embedsbolig på Kastellet i København. Hjemmet er smukt indrettet med mange antikviteter, spændende fund og møblering. Oven på pejsen midt i stuen ligger Bibelen og et bibelleksikon, der begge ser ud til at være brugt flittigt.
– Ja, jeg er et troende menneske, bekender forsvarets højest placerede embedsmand åbent. Det har han aldrig lagt skjul på, heller ikke overfor kolleger.
– Jeg kommer fra et barndomshjem med en grundtvigiansk indstilling. Da jeg kom på Øster Søgade Gymnasium, som dengang var et kristent gymnasium, fik jeg Holger Bekker-Jensen som historielærer. Han havde et kristent ungdomsarbejde og arrangerede blandt andet lejre, som jeg i første omgang deltog på for fællesskabets skyld.
– I 1967 tog han nogle af os store drenge med på en tur til London. Her var vi en aften til et Billy Graham møde på Wembley Stadion. Der startede mit personlige kristenliv, som siden har bragt mig igennem op- og nedture. Jeg har blandt andet været på Fakkelbærernes Bibelskole, Campenwrag i England. Min kone og jeg havde også tidligt berøring med den karismatiske bevægelse, men fik os der et par overraskelser. Så vi har holdt os til Den danske Folkekirke og en bibelkreds, som har rod helt tilbage i Bekker-Larsens ungdomsarbejde, fortæller Jesper Helsø.
Hans kone, Pernille, er desuden meget engageret i Evangelisk Børnemission (EB), et tværkirkeligt børne- og ungdomsarbejde. Jesper Helsø har selv taget visse lejr-tjanse i det regi, ligesom hans børn har nydt godt af EB´s lejre og fællesskaber. Hans 17-årige datter er p.t. på Alterna på Pinsevækkelsens Efterskole i Mariager.

Josva som forbillede

Jesper Helsøs kristne livs- og menneskesyn gennemsyrer hans person og ledelsesstil. Han er blevet kaldt en “folkets mand”, fordi han omgås høj som lav med respekt, og er et behageligt og afslappet menneske med en god humor.
– Jeg er nok en chef, som bruger min hjerne på hjertets præmisser, erkender Jesper Helsø, uden at han dermed vil betragtes som en blød chef:
– En chefs øjne skal smile. Men de skal også udtrykke, hvad han siger med sine læber, og fremfor alt skal de udtrykke det, han gør.
Hvis Jesper Helsø skal nævne en af Bibelens hærchefer som et forbillede, så skal det være Josva.
– Jeg holder meget af Josva. Han har blandingen af aktiv personlig stræben og ungdommens usikkerhed. Han stræber efter renhed, og denne stræben gennemsyrer alt, hvad han foretager sig. Han er åben og deler bekymringer og sin svaghed. Netop derfor er han stærk.
– Som forsvarschef deler jeg også min svaghed og bekymringer med min stab og mine chefer. Det har jeg ingen problemer med. Det er det, der hedder teambuilding, og jeg kan ikke eksistere uden. Jeg kan jo ikke rumme hele organisationen i den politiske og militære sfære vi befinder os i i dag.
– Men jeg ved godt, hvad jeg vil, fastslår Jesper Helsø udfra et holdnings-synspunkt. Han kunne f.eks. ikke forestille sig at skulle træffe beslutninger, der ville øve vold på hans kristne principper.
– Men den situation har jeg aldrig oplevet.

Nødvendigt at slå ihjel

I det hele taget har Jesper Helsø aldrig oplevet det som et dilemma at være kristen og samtidig have en karriere indenfor militæret.
– Det danske forsvar er bygget på et positivt menneske- og livssyn. De danske soldater og officerer lærer, at de skal behandle deres næste, som de selv ønsker at blive behandlet. De spørger, før de skyder. Dialogen står først.
– Min opgave som soldat er at bevare liv. Men engang imellem kan det være nødvendigt at udrydde det onde for netop at kunne bevare liv. Derfor har jeg ingen problemer med at være soldat.
Jesper Helsø indrømmer, at han bærer ansvaret for, at mennesker er blevet slået ihjel i hans tid som FN-chef i Bihac i Bosnien i 1995. Men det giver ham ikke dårlig samvittighed eller søvnløse nætter.
– Selvfølgelig har jeg det ikke godt med det. Men det var en del af det virke, jeg blev sat til; et virke som jeg altid har haft det godt med. Jeg tror, Vorherre godt er klar over, hvad der ligger i at være officer.
Hvordan forholder du dig så til budet “Du må ikke slå ihjel?”
– Det bud er styret af, at du skal elske din næste som dig selv. Du kan komme i en situation, hvor det at du elsker din næste betyder, at du er nødt til at udslette noget, der er ondt. Du må gerne slå ihjel, hvis der er en “just case” (retfærdig begrundelse, red.) Det er Bibelen også fuld af eksempler på.
Men kan det ikke være svært i vore dage, hvor verdenssituationen er så kompleks, at finde ud af, hvem der er de gode, og hvem der er de onde, og hvad der er “den retfærdige begrundelse” for at slå ihjel?
– Jeg kommer ikke i dilemma. Men jeg kan godt komme i tvivl om, hvordan jeg skal udføre opgaven, netop fordi der i kristendommen også ligger en respekt for andres synspunkter. Jeg respekterer de andre. Men hvis deres måde at udøve deres synspunkter på betyder at andres bliver kvalt, så tager jeg afsæt i mit kristne synspunkt. Derfor har jeg ikke problemer med, hvad der sker for tiden. Det er nemlig ikke forbudt at bekæmpe ondskaben.

Familien står bag

Jesper Helsø har nu fået den højeste post, man kan få indenfor forsvaret. På grund af sagen om den tidligere forsvarsminister, Christian Hvidts afgang og forsvarets afskeds-arrangement, blev Jesper Helsø kastet hovedkulds ind i stillingen før tid. Ser man et udpluk af hans dags- og ugeprogram, kan man få helt sved på panden. Men som han sidder der med piben i mundvigen i sofaen i stuen, virker han forbavsende afslappet og rolig.
– For at bevare hvilen i sig selv må man først og fremmest have en familie, der står bag én i det, man foretager sig. Og det har jeg. Min kone, der er uddannet jurist, valgte tidligt at gå hjemme og passe vores fire børn. Det har betydet, at jeg har haft frihed til at skabe min karriere, mens min familie blev håndteret på hjemmefronten.
Jesper Helsø indrømmer, at hans stilling fylder meget, og at han i høj grad er nødt til at have sit fokus på tjenesten.
– Jeg har haft perioder, hvor jeg har skullet arbejde koncentreret på ikke at hugge forbindelsen over til nogle af børnene. De har haft besværlige perioder, og jeg haft mine. Blandt andet skulle jeg vende mig til, når jeg var væk en hel uge og kom hjem i weekenden, at det så ikke var mig, der havde kommandoen. Det har jeg skullet arbejde meget med.
Både Jesper Helsø og familien har lært at værdsætte den dyrebare tid, de har sammen. Noget de især lærte efter faderens halve år i Bosnien. Dagene i sommerhus hver femte weekend bliver prioriteret højt, ligesom Jesper Helsø ser frem til at tilbringe fjorten dages sommerferie i familiens skød samme sted.
– Vi er alle blevet nødt til at gøre noget aktivt for at holde sammen på tingene. Men det opfatter jeg kun positivt, slutter general og familiefar, Jesper Helsø.