Kræng sjælen ud på Internettet

Den fagre nye elektroniske verden har også gjort sit indtog i Christianskirken i det nordlige Århus, hvor sognepræst Kristian Bork Sørensen via e-mail hjælper folk med at få løst deres problemerEn computer kan ikke græde, men den der står på kontoret i præstegården ved Christianskirken i det nordlige Århus er tæt på at kunne.Præsten dér, Kristian Bork Sørensen, yder nemlig den lidt usædvanlige service sjælesorg via internettet – en tjeneste der er ganske sædvanlig uden for landets grænser.
Når han sætter sig foran computeren og tjekker sin e-mail, er der i gennemsnit to breve dagligt fra mennesker, der på den ene eller anden måde har brug for et godt råd, fordi livet ikke ligefrem smiler til dem.
Kristian Bork Sørensen kender dem ikke og gør intet som helst for at opspore dem. Afsenderne er anonyme og forbliver det. De opgiver kun deres e-mail-adresse, og den forsøger ingen at snuse op. Netop anonymiteten i computerskærmens skygge gør, at det er lettere at henvende sig til præsten, når det ser sort ud.

Behovet
er stigende

– Det er forskelligt, hvad folk har på hjertet, men fælles er, at de mennesker, der henvender sig via e-mail, er havnet i eller anden krise og har brug for at snakke med en udenforstående person – gerne en præst – om problemerne, siger Kristian Bork Sørensen.
Han fortæller, at det drejer sig om trosspørgsmål, livet og i det hele taget “alt hvad sjælen rummer”.
Han tror, at behovet for sjælesorg – personligt eller via e-mail – er stigende. Flere og flere opsøger præsten, når livet går dem på. Folk har ikke længere det, Kristian Bork Sørensen kalder “kirkeforskrækkelse” sådan som i behandlersamfundet i 1980’-erne. I dag søger vi mere de bløde, etiske og sjælelige værdier, og her har præsterne noget at bidrage med.
– Fordelen ved at henvende sig til mig via e-mail er, at personen, der har brug for hjælp, tvinges til at sætte ord på sine tanker og tænke sig grundigt om, inden han sender e-mailen af sted. Alene det sætter processen i gang og bringer vedkommende nærmere en form for afklaring. Desuden er internettet jo åbent hele døgnet.
Ulempen for sognepræsten i kirken i det nordlige Århus er imidlertid, at hans internettet ikke kender til sognegrænser. Det er åbent for alle, og der er da dukket et brev op i mailboksen fra en århusianer bosiddende i Tyskland.
– Jeg skal passe meget på, at det ikke svulmer op og tager for meget tid fra mine øvrige opgaver som præst. Behovet er der. Det er der ingen tvivl om, siger Kristian Bork Sørensen.

Flest e-mail
om natten

De fleste henvendelser kommer om natten, hvor man ikke vil være bekendt at ringe til præsten, der ellers står til rådighed 24 timer i døgnet.
– Det er akkurat det samme, som når jeg opsøger lægen. Det gør jeg ikke, før jeg er dårlig nok, og det er den overvejelse mange gør. De spørger sig selv, om deres problem er grelt nok til, at man kan tillade sig at vække præsten midt om natten.
Kristian Bork Sørensen, der i januar kan fejre 25-års jubilæum som præst, deraf de sidste otte år i Christianskirken, bestræber sig på at svare samme dag, som e-mailen kommer til ham, men det stiller andre krav til ham end den personlige samtale og præstegerningen i det hele taget. Hver eneste gang læser han brevet flere gange for at kunne sætte sig ind afsenderens problem.
– Jeg skal virkelig svare på det, der bliver spurgt om. Og jeg skal naturligvis svare ud fra min tro som præst. Jeg læser brevet så mange gange, at jeg næsten kan forestille mig personen bag det. Det kræver stor menneskelig indsigt, siger han.

Kun seriøse breve

De fleste gange slutter dialogen med det første brev, men det hænder, at web-pastoren opfordrer vedkommende til en personlig samtale for at komme til bunds i problemet. Andre gange får han en e-mail tilbage med beskeden:
“Jeg er på vej. Tak skal du have.”
– De gange jeg ikke hører noget, må jeg regne med, tingene er, som de skal være. Det kan også være, at jeg hører fra vedkommende igen, fordi der lige er brug for et lille skub yderligere.
Næsten alle henvendelser er seriøse, selv om der af og til dukker et “pjatbrev” op, men det er slet ikke så mange, som han frygtede, da web-pastoren gik på internettet i slutningen af 1990’erne. Det hele startede med, at han sammen med menighedsrådet diskuterede, om kirkens hjemmeside blot skulle være en ren informationsside om kirkens gøren og laden, eller om der også skulle være mulighed for at kommunikere via e-mail. Så vidt vides er Kristian Bork Sørensen én af to præster i hele landet, der yder denne specielle – og måske fremtidens – form for sjælesorg. Den anden er en præst i København.