Kristne lederes nytårsønsker 2003

Indgangen til et nyt år er for mange mennesker en anledning til at gøre status og fremsætte nytårsforsætter og nytårsønsker. Udfordringen har spurgt forskellige personer i dansk kirkeliv om, hvad de ønsker for kirken i Danmark i det kommende år

Vokseværk
og sammenhold

Jürgen Eisen, præst i
Apostolsk Kirke i Århus

– Mit største nytårsønske er, at de kristne menigheder i Danmark må vokse. Ikke på den måde at kirkefolk flytter fra den ene kirke til den anden, men sådan at den almindelige dansker må få forståelse for, at Gud har noget at tilbyde dem. Samtidig vil det være fantastisk, hvis vi kan stå sammen som kirke. Det har blandt andet noget at gøre med den måde, vi taler og skriver om hinanden på, men også at vi gør noget sammen som fx Evangelisk Alliance.

– Også for min egen menighed ønsker jeg, at vi vokser og ikke drejer os omkring os selv, men at vi holder fast i, at der er en verden, der går fortabt, hvis vi ikke gør noget.

Mursten søges

Keld Dahlmann, hjælpepræst i Århus Valgmenighed

– Mit nytårsønske for 2003 er en bygning til Århus Valgmenighed. Det er en stor hindring for væksten i menigheden, at vi ikke har en bygning. Der er 215 medlemmer og 400 mennesker, der jævnligt kommer i menigheden, og uden en bygning bliver logistikforholdene så besværlige, at det går ud over aktiviteterne.

– Generelt ønsker jeg, at der må komme mange flere menigheder i Danmark. Jo flere menigheder, jo flere mennesker kan man være kirke for på en relevant måde. Personligt kan man vel ikke have noget bedre nytårsønske end, at det bliver endnu bedre og endnu mere spændende at være en discipel af Jesus.

Efterfølgere

Leif Johanson, landsleder i Youth For Christ


Artiklen fortsætter efter annoncen:– I år har vi set en enorm respons fra de unge i Danmark, og jeg ønsker, at det må fortsætte i det kommende år. Lige pludselig sker der et eller andet i Danmark – det er overvældende, og vi har aldrig set noget lignende i YFC. En gæstelærer har oplevet, at 200-300 unge sagde ja til Jesus.

– Samtidig ønsker jeg, at de mange unge, der er kommet til tro, må blive efterfølgere af Jesus. Det vil kræve, at kirkerne reelt er gearet til at tage imod de unge, når de kommer. Det er en stor udfordring for kirken i det kommende år.

Æde hellige kameler

John Lorenzen, præst i Vestermarkskirken, Grindsted


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Jeg ønsker, at den åndelige åbenhed, som vi oplever, må tage til i styrke. Som minimum ønsker jeg, at den må fortsætte. Det kan ske ved, at vi som kirker formår at tilbyde svar på de åndelige spørgsmål, og der skal nok også ædes nogle hellige kameler i forbindelse med spørgsmålet om, hvordan man plejer at gøre tingene. Det er også mit ønske, at mange flere kirker bliver søgerorienterede.

– De samme ønsker har jeg også for vores lokale kirke. Lokalt er det også et ønske, at vi får finanser nok til at finansiere vores kirkebyggeri.

Gennembrud

Morten Munch, landsleder i Dansk Oase

– Mit nytårsønske både lokalt og på landsplan er helt klart, at vi får et gennembrud i menighederne i Danmark, og at stagnationen og frustrationen om, hvordan vi kommer videre, bliver brudt. Jeg ønsker, at der kommer tro og håb i stedet for mismod, og at det lykkes for kirken at kommunikere til vores tid og kultur.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi lever i en brydningstid, hvor kirkens gamle måder at kommunikere på ikke giver mening for mange mennesker. Ønsket er ikke flere “over-førselskristne”, men at flere bliver disciple af Jesus, og at de kirkefremmede, som er åndeligt åbne, ikke må gå kirkens dør forbi.