Mirakelmøde på Oase trak 300 ekstra til

Ca. 300 ekstra skønnes at være mødt op til mødet med Bruce Collins, hvor der blev bedt for sygeOase-bevægelsen benyttede sin bibelcamping til at invitere lokale beboere til et „mirakelmøde”.De kristne bibelcampinger tiltrækker muligvis ikke så mange andre end de i forvejen troende. Men det er muligt at bryde barriererne ned, hvis det er dét, man vil.
Det viste et møde på årets Sommer-Oase i Odder. I forbindelse med den anglikanske præst Bruce Collins undervisning om helbredelse og forbøn for syge inviterede man lokalt gernnem bl.a. annoncer i lokalavisen og gennem e-mails.
Og muligheden for helbredelse tiltrak som ventet en del ekstra deltgaere udover de 1200, som i forvejen camperede. Ca. 300 skønner arrangørerne, at der dukkede op.
Hver eneste dag blev der indbudt til forbøn, og Bruce Collins lod også de almindelige forbedere tage sig af forbønnen for de syge, i stedet for straks selv at bede for dem. Det medførte nogle lange minutters ventetid, før der begyndte at ske helbredelser. Men formålet var åbenbart, at de kristne skulle forstå, at nådegaven til at helbrede ikke kun er forbeholdt nogle få udvalgte helbredelses-prædikanter, men alle kristne.
I forbindelse med arrangementet blev brochurer for Alpha-kurser og Udfordringen delt gratis ud, og bogen „Åndens Magt” om helbredelsesprædikanten Charles Ndifon blev solgt.
Flere af de besøgende kirke-fremmede gav udtryk for, at det var „et fint arrangement” – og andre spurgte, om der virkelig fandtes den slags indenfor Folkekirken.

Profetisk praksis

På samme måde underviste Bruce Collins på seminarer om den profetiske nådegave. Her blev deltagerne også placeret i grupper på fire, som på skift modtog profetiske budskaber til hinanden. Selv om der naturligvis var en del usikkerhed og blufærdighed, viste det sig, at mange på den måde mente at have fået et vigtigt „ord fra Gud” vedrørende deres eget liv.

Aktive unge
gjorde en forskel

I øvrigt var både de profetiske og andre nådegaver ikke i mindre funktion blandt de unge, som havde deres egen Base-Camp med bibelsk undervisning og moderne lovsang ugen igennem.
En af dagene tilbød de 200 unge at udføre gratis arbejde for de lokale beboere – hvilket også gjorde eet godt indtryk.
Beredskabskorpset, som lavede mad til de unge, undrede sig i øvrigt over, at de unge sagde „tak for mad”. Det havde de aldrig oplevet før…