Danmission uddeler legater

Tre unge teologistuderende har hver fået et legat på 20.000 kr. til studier i Indien. Danmission ønsker med legaterne at bidrage til opbygningen af en større viden om islam blandt danske præster og teologer.

– Dialogen mellem muslimer og kristne i Danmark danner grundlag for en rig og spændende sameksistens. Hvis dialogen skal være konstruktiv og jævnbyrdig, er vi nødt til at opbygge en større og mere nuanceret viden om Islam. Tidligere var der i det teologiske miljø en stor viden om Islam, men i 80’erne og 90’erne er denne viden desværre mere eller mindre gået tabt. Vi ønsker at bidrage til genopbygningen af viden om Islam ved at uddele disse legater, udtaler Harald Nielsen, Islamsekretær i Danmission.
Legaterne kan bruges til specialestudier i Islam ved det ansete Henry Martyn Institute for Islamic Studies i Hyderabad i det mellemste Indien.