Levende tro gi’r længere liv

Undersøgelse bekræfter, at den spontane
følelsesmæssige tro er sund, mens neurotiske ateister lever 20 år kortere… Tro har vist sig at være en af de betydeligste faktorer, som påvirker et menneskes fysiske sundhed og hvor længe, det lever. Troende kristne kan leve op til 20 år længere end neurotiske ateister.Det fremgår af de store sundheds-undersøgelser, som epidemiologen prof. Ronald Grossarth-Maticek, har foretaget af ca. 30.000 personer.
Han er leder af det EU-støttede Institut for Preventive Sundhedsforskning i Heidel-berg, Tyskland.
Troen påvirker målbart sundheden, men også hvor længe vi lever, og hvor gamle vi bliver, før de alvorlige kroniske sygdomme sætter ind.
Men det er ikke ligegyldigt, hvordan man tror.
Grossarth-Maticek skelner i sine undersøgelser mellem ateisme, neurotisk ateisme, traditionel religiøsitet, neurotisk religiøsitet og spontan følelsesmæssig religiøsitet.
Medlemmer af den tredie gruppe føler sig bundet til en bestemt kirke eller gruppe, overholder ydre regler, men har ikke noget personligt forhold til Gud. Deres viden om højere magter påvirker stort set ikke deres livstil, fremgår det af ‘Autonomietränung’.
Gruppe fem derimod har et positivt, personligt forhold til Gud, som har en behagelig, lindrende, energiskabende og helbredende indflydelse, fortæller dr. Eberhard Rieth, tidl. director for Ringgenhof og Höchstens klinikker.
Men en nervesyg tro er ikke bedre for helbredet end en nervesyg ateistisk opfattelse.
Tabellen herunder viser først forventet levealder, dernæst det tidspunkt, hvor de alvorlige kroniske sygdomme kommer:
1. ateister: 73 64
2. neurotisk ateister: 63 47
3. trad. religiøse: 72 61
4. neurotisk religiøse: 64 52
5. personl. troende: 85 71
Folk med en personlig levende tro lever 12,7 år længere end kirkegængere uden en personlig tro, og 21,7 år længere end neutrotiske ateister. De får deres kroniske sygdomme ti år senere end gruppe tre og 20 år senere end de neurotiske religiøse og ateister.
Efter et kræftudbrud lever de ca. 14,6 år, men de andre religiøse kun lever 7.9 år.