Luthersk Missionforening fokuserer på helbredelse

LM overvinder skepsis overfor det karismatiske og taler i temanummer åbent om guddommelig helbredelse og salvning af syge- Vi ved nok, at… Gud kan gribe ind og helbrede ved forbøn og salvning. Alligevel har vi svært ved at håndtere det. Bliver det nu ikke også let lidt for karismatisk? – spørger redaktør Carsten Skovsgaard-Holm i det seneste nummer af Avisen Tro & Mission, organ for Luthersk Missionsforening (LM).I avisens leder indrømmer han, at guddommelig helbredelse er underbetonet og forsømt i lutherske kredse:
– Vi har ladet andre løbe med det. Men fordi nogle er kørt ned i den ene grøft, berettiger det ikke til, at vi selv kører ned i den anden grøft.
Det kan nemlig medvirke til, at drive mennesker, især LM’erne over i en anden sammenhæng, som LM redaktøren beskriver som ”teologisk set tvivlsom”.
Han anerkender at Gud i sin godhed kan bruge en mand som Charles Ndifon, men anser det som ”højst problematisk”, at komme under indflydelse af en forkyndelse, hvor helbredelse afhænger af folks tro.
Som modvægt opfordres LM’erne at gå mere offentligt ud med salvning og forbøn for syge, hvilket avisens temanummer skal hjælpe til med.

Salvning helt naturligt

For salvning af syge foregår helt naturligt i flere LM sammenhænge, bla. i Hillerød Frimenighed, hvor menighedens ældste tager ud og salver syge og fortæller om det til gudstjenesten søndagen efter, for at alle kan være med i forbønnen. LM-prædikanter som Ejler Nørager Andersen og Gunnar Svendsen fortæller i avisen Tro & Mission at mennesker endda er blevet raske efter at de har bedt for dem og salvet dem.
I samme avis er flere vidnesbyrd om helbredelser fra bl.a. kræft og migræne. Og et stort interview med den kendte sognepræst Orla Villekjær, der mener, at bøn for syge skal tilbage i Folkekirken:
– Det er meget ulykkeligt, dybt frustrerende og ubibelsk, at forbønnen har været langt væk i kirken i mange år.
Orla Villekjær er selv begyndt at indføre forbønsgudstjenester og ”salvning” i sit sogn.
– Nådegaven til at helbrede er en meget vigtig funktion, der gives til mennesker, der særligt får øjne og ører åbne for Guds kald, siger han.
– Vi vil alle gerne se, at sygdom forsvinder. Faktisk er det en del af kirkens diakonale tjeneste at bede for dem, der er syge – og Gud har lovet at høre os.