Mange sogne er med i landsindsamling

1070 af landets cirka 2200 sogne har nu meldt sig som deltagere i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsam-ling. Det er en klar fremgang fra cirka 900 i fjor – og resten kan nå det endnu.Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling den 9. marts tegner til at blive endnu bedre end i fjor. Dengang deltog om-kring 900 af 2200 sogne i indsamlingen. Allerede nu har 1070 tilmeldt sig, og flere kan nå at komme med, hvis de skynder sig. 73 pct. af alle landets husstande vil derfor få besøg af en indsamler.
Det er en stigning på seks pct. i forhold til sidste år. Men der mangler altså stadig nogle til at ringe på de sidste 27 døre af hver 100 i hele landet.
I fjor gjorde sogneindsam-lingen et tigerspring op til cirka 11 millioner kroner fra cirka otte i 2001, og Folkekirkens Nødhjælp håber på endnu større givervilje i år.
Denne gang er pengene først og fremmest øremærket til at hjælpe forældreløse børn, som der er millioner af i Afrika og andre steder på kloden. Hvis de ikke får en ordentlig start i tilværelsen og en uddannelse, der kan bære dem økonomisk, vil der blive endnu større nød, især i de lande, der hærges af AIDS.

Du kan gøre en forskel

– Vi dækker alle de største sogne, fortæller indsamlingsleder i Folkekirkens Nødhjælp Stig Fog. Men over en fjerdedel af landets husstande ligger altså stadig i sogne, hvor der ikke er taget initiativ til indsamling. Vi er glade for, at der er mange nye sogne med i år, men vi giver også gerne andre en chance for at møde en glad indsamler med en raslebøsse.
Der står ingen steder i reglerne, at det skal være et menighedsråd eller en præst, der tager initiativ til indsamlingen i et sogn. Hvis der ikke allerede er forberedelser i gang til at samle ind i dit sogn, så tag kontakt med dit menighedsråd eller med Stig Fog fra Folkekirkens Nødhjælp på telefon 3315 2800 for at finde ud af, hvordan du kan være med til at sætte en lokal aktion i gang.
Hvis forberedelserne allerede er på skinner, er der nok brug for dig som indsamler.

Varm oplevelse for indsamlerne

Selv om det er Folkekirkens Nødhjælp, der står for sogneindsamlingen, sker det i samarbejde med andre kirker, så alle er velkomne til at melde sig for at svinge raslebøsserne.
Indsamlere fra tidligere år kan fortælle, at de måske selv fik allermest ud af indsam-lingsdagen. Ikke i penge, for dem afleverede de til Nødhjælpen, men ved den overvældende positive modtagelse, de fik de fleste steder. Der er langt mellem brokhovederne, når man kommer som bydreng for Folkekirkens Nødhjælp.