Tilfredshed med bedeuge

Nye initiativer skal sætte fokus på bøn og tiltrække ungeEvangelisk Alliance i Danmark er godt tilfredse med forløbet af den netop afholdte bedeuge. Under overskriften „Møde med Gud“ har kristne over hele verden i den forgangne uge sat hinanden stævne på tværs af kirkesamfund for at bede sammen.
– Vores hovedindtryk er, at emnet har vundet bred interesse. Vi har fået tilbagemeldinger fra flere steder, hvor der har været meget velbesøgt, og hvor flere kirkesamfund end tidligere er gået sammen om at arrangere ugens møder, fortæller sognepræst Frederik G. Sørensen, formand for Evangelisk Alliance.
Evangelisk Alliance laver ikke statistik, som kan fortælle, hvor mange møder der afholdes rundt omkring i landet, og hvor mange der kommer til møderne. Men der er store lokale forskelle.
Ved nogle møder er der 10 mennesker, mens hundredvis af unge kan samles i en anden forbindelse, som det for eksempel skete ved et ungdomsalliance-møde i Århus.

Flere unge

Det er dog ikke nogen hemmelighed, at de ældre mange steder er de bærende kræfter i arbejdet med bedeugen, og Evangelisk Alliance varsler nye initiativer, der skal sørge for, at en ny generation får lyst til og bliver klar til at tage bedeugen med sig ind i fremtiden.
– Vi håber at få flere visioner om, hvordan vi kan få de unge med. Det er bestemt ikke, fordi de unge ikke beder. De gør det bare i nogle andre fællesskaber, siger Frederik G. Sørensen.
Blandt andet er det planen at involvere de unge mere i bestyrelsesarbejdet. Evangelisk Alliance, der er på vej til at blive slået sammen med Lausanne-bevægelsen, vil også arbejde på at få indført en national bededag.
– Samtidig ser jeg gerne en opprioritering af fastetiden. Mange danskere er fremmed over for fasten, men jeg tror, at vi også i vores tid skal lære at forsage og sætte noget til side for at være sammen med Gud, siger Frederik G. Sørensen.

35.000 bedepjecer

Evangelisk Alliance har op til bedeugen solgt omkring 35.000 bedepjecer. Det er lidt færre end sidste år, men det kan skyldes, at pjecerne de seneste år har været tilgængelige via Internettet.
Særlig gæst ved bedeugen var pakistaneren Saleem Sadiq, som er leder af Gospel Outreach, der arbejder med at plante kirker i slumkvartererne i Lahore, Pakistans næststørste by.