2.7 mio. fra Danida til Danmissions kvindeprojekt

Danida har bevilget Danmission 2.737.000 kr. til udvidelse af Ntoma husholdningsskole og kapacitetsopbygning af kvindearbejdet i den lutherske kirke i Tanzania, Nordveststiftet. Projektet skal modernisere kvindeuddannelsen, så kvinderne bliver mere økonomisk uafhængige og står stærkere i hjemmet. Antallet af elever skal hæves fra 60 til 90, og uddannelsen forlænges til tre år.
Kvinderne skal tilbydes uddannelse i bogføring, projektstyring og indtægtskabende projekter. Kvinderne vil så lettere kunne få kredit, så de kan starte forretning på egen hånd.
Projektet skal også gøre Ntoma husholdningsskole til et ressourcecenter for kirkens kvindearbejde.
Familier er typisk helt afhængige af mandens indkomst, hvilket gør familien sårbar, hvis manden ikke er ansvarlig eller mister sit arbejde, eller hvis prisen på kaffe falder drastisk, som i 2002, hvor den gik ned til 1/4…
Danmission ønsker, at påvirke holdningerne til kvinders rettigheder, hiv/aids, vold i hjemmet osv.
Danmission har støttet husholdningsskolen siden 1987 i form af udsendte missionærer, indsamlinger mv., oplyser missionssekretær Krista Rosenlund L. Bellows.