Eoghan Heaslip Mercy

Karakter: 10Efter cderne „Revival in Belfast“ og „Come heal this Land“, med deres traditionelle irske udtryk i instrumenteringen, kommer her en ny cd fra den „grønne ø“. En velkomponeret cd, med masser af dejlige sange, god substans i lyden og et sangskrivertalent, som er forfriskende. Eoghan Heaslip har med denne cd bevist, at det ikke kun er USA og Australien, der rykker. Der er rigtig meget godt at finde på denne cd. Først og fremmest en stribe af Eoghan Heaslips egne sange, alle med forklaring om deres tilblivelse og fundament i Guds ord, dernæst en musikalsk spilleglæde i lovsangsgruppen, der akompagnerer. Der er et rigtig godt drive i sangene og et forfriskende groove i rytmen, der sammen med et tæt lydbillede leder tankerne en anelse i retning af REM. Cden er optaget live i Core Church i Dublin, hvor Eoghan Heaslip til daglig er lovsangsleder. På cden er der videoklip til pc’en, samt tekster og becifringer til fire sange. Eoghan Heaslip fortæller, at ønsket med lovsangen er at være et åbent og ærligt vidnesbyrd til mennesker om, hvem vi er som kristne, og hvad menighed er for noget. Et gennembrud i menigheden førte til et ønske om, at lovsangen skulle være relevant for dem, der kom i en menighed for første gang. Et ønske der klart ses i teksterne og den lettilgængelige musikalske indpakning.