Kirkeministeriet ansætter egypter til at missionere blandt arabere

Kirkeministeret har nu ansat egypteren Nabil Astafanos til at udbrede kendskabet til kristendommen blandt arabisktalende indvandrere.Nabil Astafanos er evangelist og leder projektet ’Greater Love’. Det er syv sogne og et missionsselskab, som står bag projektet. Omdrejningspunktet er Vigerslev kirke, hvor evangelisten skal danne en arabisksproget menighed.
– Det drejer sig om at hjælpe mennesker til at lære Bibelen, Jesus og Gud at kende og derigennem ændre deres liv, siger han til Kristeligt Dagblad
Dansk Europamission har stået bag støtten til Nabil Astafanos, men i år har Kirkeministeriet overtaget. Dansk Europamission er dog stadig med i projektet, da bestyrelsesformanden er Henrik Ertner Rasmussen, som er generalsekretær i missionsselskabet.