PÅ TINGET
KrF beklager, at kristent grundlag afvises

Kristeligt Folkepartis formand Marianne Karlsmose beklager dybt, at regeringen afviser, at Europa vedkender sig sin kristne kulturarv i en kommende EU-traktat.- Statsministeren og regeringen har ved flere lejligheder understreget, at vi skal besinde os på vores værdier. Det er derfor mærkeligt, at regeringen er imod, at der i en europæisk sammenhæng sker en præcisering af, hvad der er vores værdi-grundlag ved en indføjelse af en formulering om de kristne værdier og kultur, siger Marianne Karlsmose uden dog en kate-goirsk afvisning af – modsat bl.a. Jann Sjursen i sidste uge – at Gud skal nævnes.
Marianne Karlsmose sender en klar opfordring til regeringen om at arbejde for, at der skal henvises til kristne rødder:
– Det er ikke nok at tale om værdier – de skal også afspejle reelle handlinger, slutter Kristeligt Folkepartis formand, Marianne Karlsmose.