Ny ”kvaksalverlov”

– Valgfrihed for brugere og patienter står centralt i lovforslaget, siger sundhedsminister Dagfinn Høybråten til Magazinet.
Loven erstatter ”kvaksalverloven” fra 1936. Lovforslaget afgrænser retten til at drive behandlingsvirksomhed på visse områder, ved at kun et anerkendt sundhedspersonale skal kunne udføre procedurer og indgreb som kræver særskilt kompetence. Videre åbner lovforslaget for at kunne tilbyde alternativ behandling som supplement ved alvorlige sygdomme.
– Vi gør det lovligt, at integrere alternativ behandling med dokumenteret effekt i den etablerede sundhedstjenesten, siger sundhedsministeren.