UGENS PROFIL
Ny IMU-formand i øjenhøjde med de unge

Den nye formand i Indre Missions Unge (IMU), den 37-årige sognepræst Bo Knudsen, vil møde den brogede ungdomsskare der, hvor de er – og ikke hvor de burde være.Det er i hvert fald det klare indtryk, man sidder tilbage med, når man har snakket med Bo Knudsen:
– De unge i dag er ikke en samlet flok. De er alle mulige steder. Så derfor må vi møde de unge der, hvor de er. Og ikke der hvor vi tror, de er, siger sognepræsten fra Møborg og Nees sogne, som ligger 20 km. vest for Holstebro.
Lige siden de første skridt på det teologiske fakultet på Århus Universitet og Menighedsfakultetet har der ligget et ønske i hans hjerte om at forkynde ”det bedste budskab i verden”. Så i december 1997 efter veloverstået kandidateksamen fra universitetet og et efterfølgende ophold på pastoralseminariet stod han klar som ny-udklækket teolog – klar til at udleve sit ønske. Og ca. 3 måneder efter stod han som sognepræst i Møborg og Nees sogne.
Og efter 5 år som sognepræst kan han nu også (fra d. 1. februar) kalde sig formand i et ungdomsarbejde, han selv har været glad for: – Jeg er selv blevet styrket og bevaret i troen i IMU, udtaler han.
Men da kaldet fra IMU kom, måtte han alligevel tænke igennem, om han kunne påtage sig opgaven:
– Jeg måtte bl.a. overveje, om mine evner og nådegaver var nok. Og om jeg havde tiden til det.
Men Bo Knudsen følte, at Gud havde udrustet ham til opgaven, så derfor kunne han takke ja efter nogen overvejelse.
Den nye IMU-formand ser det ikke som sin opgave at vende op og ned på det hele i IMU:
– IMU kører godt. Men jeg vil gerne være med til at udvikle IMUs forkyndelse, så den bliver relevant, slutter sognepræsten.
IMUs landsungdomssekre-tær Erik Holmgaard begrunder i Indre Missions Tidende valget af Bo Knudsen med ord som: ”en yngre præst med nogle års erfaring”, ”stor dybde i teologisk tænkning”, ”øje og hjerte for mennesker” og ”kærlighed til unge”.