„Livets Ord“ holdt 20 års jubilæum

I denne måned er det 20 år siden, den såkaldte ”trosbevægelse” slog rødder i Skandinavien. Dens fremmeste eksponent blev studenterpræsten Ulf Ekman, der grundlagde menighed og bibelskole i Uppsala i 1983.Menigheden startede med kun 20 medlemmer. I dag har den over 2000. Bibelskolen har uddannet over 8000 elever, heriblandt en del danskere. I 1985 startede Livets Ord en kristen friskole, der i dag er Sveriges største af slagsen. Man startede et missionsarbejde i det tidligere Sovjetunionen i 1989 ved bl.a. at leje hele togsæt og holde kampagner langs den transsibiriske jernbane. I 1993 startede et arbejde med at hjælpe jøder til Israel. I dag er det tilsammen lykkedes at hjælpe over 7000 jøder.
Påvirkningen fra Livets Ord gav stærke dønninger herhjemme, i nogle henseender gav deres eksempel mod til opstart af nye menigheder og bibelskoler, i andre medførte det splittelse i eksisterende menigheder, hovedsagelig i Pinsebevægelsen og Apostolsk Kirke.

Ulf Ekman bestemmer stadig

I søndags fejrede Livets Ord sit jubilæum i Uppsala med en gudstjeneste i forbindelse Ulf Ekmans årlige undervisningsseminar.
Sidste år flyttede Ulf Ekman med sin familie til Israel, hvorfra de koordinerer Livets Ords missionsvirksomhed. Robert Ekh, tidligere pastor for Livets Ord i Gøteborg, overtog ledelsen af Uppsalamenigheden, mens Ulf Ekman fortsat sidder på formandsstolen for hele ”imperiet”.