Dansk sømandskirke i New York 125 år

Den danske Sømandskirke i New York fejrede 125 års jubilæum i søndags.Københavns biskop Erik Norman Svendsen prædikede ved festgudstjenesten i den noget større tysk-lutheranske kirke i nabolaget, da sømandskirken er for lille til de mange gæster den dag.
Blandt de danske gæster kan nævnes kirkeminister Tove Fergo og Dansk Sømandskirkes formand Claus Harms og generalsekretær Ronald Pedersen.
Byggefondet modtager til stadighed beløb til den forestående renovering af facaden og ombygningen inden døre. Midt i april var der i alt indkommet 650.000 kr. Halvdelen af disse penge stammer fra en giver og fra en fond i Danmark. De sidste penge er skænket af dansk-amerikanere og danske firmaer i USA.