Ny journalist på Udfordringen

Henrik Nordborg er 32 år og cand. theol. fra Aarhus Universitet, men som en del af teologien tog han den journalistiske tillægsuddannelse.Det er nemlig vigtigt for Henrik ikke blot at kende teologiens kringelkroge, men også at kunne kommunikere den til levende mennesker.
Og det kommer ham til gavn nu, hvor han er blevet ansat på Udfordringen som ny journalist fra 1. maj.
Dog kun tre dage om ugen, for Henrik skal også passe et andet nyt job, nemlig som præst i den nystartede Kolding Valgmenighed.
Henrik er gift med Annette, der er diakon og socialpædagog. De har tre små piger, hvilket tydeligt fremgår, når man ringer til hans telefonsvarer. Familien bor i Kolding.
Henrik har allerede mange erfaringer indenfor journalistik. I 1999 og 2000 blev han udvalgt af TV2 som studievært i en række advents-udsendelser fra bl.a. Jerusalem, som fik navnet ”Festen, der ikke vil dø”. Her viste Henrik sit talent som engageret fortæller.
De sidste fire år har Henrik arbejdet som ungdomssekretær i Den Danske Israelsmission, og han har været stærkt medvirkende til, at 1200 unge herhjemme har engageret sig i mission blandt jøder og i Israel i Israelsmissionens Unges arbejde.
Selv boede og arbejde han og Annette i Jerusalem et år.
Henrik vil efterhånden skrive en del på ungdomssiderne, ligesom han får ansvaret for Israels-stoffet, naturligvis med fuld åbenhed overfor alle kristne Israels-organisationer herhjemme.
Musikken er en anden stor del af Henriks liv. Han står for gospelkoret Lusangi, og han er ofte med i lovsangsgrupper på stævner og lejre. Så hermed får Udfordringen også tilført yderligere viden på dette vigtige område.
Vi er utroligt glade for at få Henrik Nordborg i staben, og vi håber, at han kan tilføre avisen nye impulser, som vi hele tiden har brug for, når vi skal afspejle og inspirere læserne.