Civilt søgsmål gav overraskende resultat

Danmission har modtaget hovedparten af de penge, som organisationen troede tabtDa Danmission fandt ud af, at en tidligere leasing-agent havde forårsaget organisationen et tab i størrelsesordenen 375.000 kr. indledte deres advokat civilt søgsmål mod agentens kone. Det var nemlig lykkedes for Danmissions advokat at finde ud af, at de penge, som Danmission anså for tabt, var udbetalt til ægtefællen. Leasing-agenten var erklæret personlig konkurs, og derfor var strategien, at det civile søgsmål skulle rettes mod ægtefællen, som ikke var erklæret personlig konkurs.

Dette bevirkede, at de 375.000 er tilbagebetalt, og Danmission er glade for, at hovedparten af pengene er kommet retur. Men dermed er sagen sandsynligvis ikke helt afsluttet, idet Danmission nu overvejer, hvordan øvrige tab kan dækkes. Der er tale om omkostninger, som opstod, fordi Danmission i en periode var nødsaget til at betale de dobbelte leasingaftaler.

Danmission vil dog fortsat revurdere egne forretningsgange, idet organisationen ønsker at forebygge sådanne uheldige situationer fremover.