Svend Brohus
Svend Brohus nåede den sidste deadline

Amtsrådsmedlem og tidl. redaktør, Svend Brohus, døde mandag aften. Meddelelsen kom symbolsk nok lige før avisen deadline – så vi kunne nå at få meddelelse med i dette nummer.
Som dagbladsjournalist og senere lokalredaktør på Vejle Amts Folkeblad i Hedensted oplevede den garvede journalist tusindvis af dead-lines gennem sit travle liv.
Og han var den fødte journalist med sikker næse for nyheder, selv om han først uddannede sig til møbelsnedker, gik på teknisk skole og højskole.
Helt fra 1968 og frem til sin pension var han ansat på VAF, som man lokalt forkorter avisens navn. Han var en dygtig lokalredaktør, som fastholdt læserne, fordi der altid var noget spændende at læse under de lokale sider på „de stærke jyders“ kristne egn.
Svend Brohus skrev også ofte artikler til Udfordringen – og havde han haft mere tid for sine mange politiske og andre aktiviteter, så ville han gerne have skrevet meget mere, sagde han.
Kort før sin død var han på tale som nyt bestyrelsesmedlem for Udfordringen, og vi kunne have nydt godt af såvel hans journalistiske erfaring som hans kendskab til Apostolsk Kirke, som han var et meget aktivt medlem af. Men det nåede vi desværre ikke.
Svend kom ud af den store nordjyske Brohus-familie. Svend Brohus skrev ofte til kirkens „Evangeliebladet“ og sørgede for stof til andre medier fra de store landsstævner m.m.
Han var også med til at starte et nyt ungdomsblad op, der hed „Aktiv Tro“.
Et af Svends projekter var den såkaldte ”Ambassaden” i Hedensted, som var et utraditionelt kristent mødested for især børn og unge.
Da hans egne børn var mindre, rejste Brohus-familien rundt på markedspladser og spillede ”moderne” kristen musik, da den slags endnu ikke var slået igennem. En af deres begavede døtre blev til country-dronningen Ester Brohus.
Hustruen Birtha døde i 1997 af kræft, og Svend var en periode medforstander i Apostolsk Kirke i Vejle. Han giftede sig igen for et par år siden og flyttede til Kolding, hvor hans 2. hustru Rita har en forretning.
Den sidste del af sit liv kastede Svend sig aktivt ud i politik, og havde valgtallene set bare lidt anderledes ud, var han røget i Folketinget ved sidste valg. Hans største handikap var, at han var opstillet for KrF; der var for få stemmer. Men han sad dog i byrådet i Hedensted og senere i Vejle Amtsråd, hvor han blandede sig i alle de sager, han kunne overkomme.
Trods sine 66 år var Svend Brohus meget ungdommelig næsten til det sidste. For to måneder siden var han rask, men faldt pludselig om og da han blev undersøgt, viste det sig, at han var så angrebet af en kræftsygdom, at lægerne ikke kunne redde ham. Det var han helt bevist om, og han nåede bl.a. at tage afsked med sine endnu levende gamle forældre og sin store familie.
Det bliver præstebroderen Preben, der skal begrave ham fra Apostolsk Kirke i Kolding kl. 11 fredag.
Vi er mange, der vil savne Svends inspirerende venskab – men vi véd, at han nu er hjemme hos Gud.