Biskop vil have klar besked om præsters brug af homoseksuel vielse.

Nogle af folkekirkens præster har efterhånden dannet en praksis for gudstjenestelig markering af registrerede parforhold.
Men de går for langt. Kristeligt Dagblad beskrev, hvordan et homoseksuelt par blev „viet“ i Skt. Stefans kirke i København.
Midtvejs i ceremonien rejste den københavnske kommunalpolitiker Klaus Bondam (R), der selv er bøsse, sig for at holde en kort tale om kærlighed og parforholdets væsen.

Københavns biskop Erik Norman Svendsen vil have klar besked om, hvordan hans præster forvalter den kirkelige vielse af homofile.

Registrering og vielse i et På denne måde er den borgerlige registrering af homofilt samliv blevet knyttet sammen med den kirkelige velsignelse, så det minder påfaldende meget om en regulær kirkelig vielse.
Langsomt har det, primært i København, udviklet sig sådan, at de homoseksuelle kan blive registreret og blive kirkeligt velsignet ved én og samme ceremoni.
I 1997 var der kirkekamp på dette spørgsmål, om kirken skulle have et vielsesritual, og enkelte præster trådte ud af folkekirken på denne baggrund.
Kirkeslagsmålet endte med, at de homoseksuelle i et registreret partnerskab kunne få en gudstjenestelig markering. Men det blev kraftigt understreget, at markeringen ikke var et bryllup.
Først måtte de homoseksuelle par ordne det formelle omkring indgåelsen af det registrerede partnerskab på rådhuset, og derefter kunne parret komme i kirken.
Denne mulighed er der stadig, men hvis man kontakter for eksempel politikeren Klaus Bondam, kan han tilbyde midlertidigt at flytte rådhuset ind i kirken og så udføre den formelle del i forbindelse med en gudstjeneste.
Biskoppen brokker sig
– Vielserne er helt klart en kreativ omgåelse af „Lov om kirkers brug“, siger Københavns biskop Erik Norman Svendsen. Heri bliver det udtrykkeligt beskrevet, at præster i folkekirken har ret til at bruge de kirker, de er ansat ved, til gudstjeneste, kirkelige handlinger og kirkelige møder.
– Her må vi sige, at indgåelse af registreret partnerskab ikke er nogle af delene, og derfor burde præst og borgerrepræsentant ikke have forsøgt at bøje loven uden forinden at drøfte spørgsmålet med mig som tilsynsførende biskop, siger Erik Norman Svendsen til Kristeligt Dagblad.
Ikke første gang
Københavns borgerrepræsentation har indgået 128 registrerede parforhold de seneste 3½ år. I denne periode har Klaus Bondam, og før ham Morten Kabell fra Enhedslisten, ageret vielsesmyndig-hed i 9 registreringer af homoseksuelle parforhold i forbindelse med en gudstjenestelig markering.