Hvordan Grosbøll-sagen angår os

„Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren.“ (Esajas 1:18)
Personen Grosbøll er i sig selv ikke så interessant, men selve sagen har fået menigmand ud af busken. Folk har pludselig stærke meninger om tro, kirke og præster, og deres dømmekraft er imponerende.
Således efterlyser en ateist i et læserbrev i Berl. T. 4/8 klar besked frem for den vattede ”kirken-tilpasset-vor-tid” tågesnak. Vi må så tilføje, at det meget føleri, måske især i frikirkelige kredse, uden en klar enten-eller forkyndelse, hjælper heller ikke.
Jamen, Grosbøll er noget særligt. Han er jo vantro! Ja, men enhver præst, som ikke er nidkær for sandheden, er vantro uanset, hvor ”troende” han er på papiret, i munden eller på platformen. Det gælder også os almindelige, ulærde lægfolk.
Sorgløse, tilpassede kristne, som selskabeligt kappes om de sjoveste vittigheder, men intet hjerte har for en fortabt verden, er en karikatur af og en hån mod DNT´s kristendom.
Eftersnakkere og efterfølgere er diametralt forskellige, ja ligeså forskellige som løgn og sandhed, plagiat og ægthed, fortabelse og frelse, selvom der på deres reol står den samme bibel (måske i op til flere oversættelser) og salmebog.
Forkyndelse om omvendelse og et brud med det gamle liv vil ofte blive stemplet som både lovisk og ukærlig, men tidehvervspræsten Claus Thomas Nielsen, som i en kronik i Berl.T. 1/8 kalder Grosbølls opportune omsadling (efter hans sidste samtale med sin biskop) for ”en omvendelse, der er apostlen Paulus værdig”, er med en sådan udmelding en ligeså stor gudsbespotter som Grosbøll, selvom han i samme kronik kan formulere trosbekendelsen rørende smukt, objektivt og ”evangelisk”.
De præster, der i sin tid lod deres kristne bror, Bent Feldbæk Nielsen, i stikken (thi ikke én vovede reelt pelsen) leverede totalt set en større skandale end Grosbøll. De var sølle kujoner.
Alt dette tales og skrives der nu om i jævne vendinger p.gr.a. Grosbøll. Vi burde nemt kunne indse, hvordan det kommer os ved og kende vor besøgelsestid.

Jørn Nielsen
Lærkevænget 5,
4700 Næstved