At være handicapfamilie

Lørdag d. 6. september holder Kristelig Handicapforening en temadag om det at være handicapfamilie.- Det er en livslang opgave at være forældre til et handicappet barn eller ung, siger Annette og Jørgen Due Madsen, der selv har et autistisk og stærkt udviklingshæmmet barn.

De kommer til Christianskirken i Århus for at fortælle om, hvordan man som familie forholder sig til sorg, glæde, vrede, afmagt, systemer, søskende, parfor-holdet og hinandens forskellighed og det barn, som har særlige behov. Der er ekstra belastning på disse familier. Tre fjerdedele af de par, som får et funktionshæm-met barn, går fra hinanden. Derfor er det ekstra vigtigt at tage vare på dem.