Fergo lemper på ansættelsesstop

Kirkeminister Tove Fergo og biskopperne har på et samråd drøftet udformning af, hvordan de kan dispensere fra ansættelsesstoppet i forhold til præstestillinger.
Ansættelsesstoppet blev indført den 18. juni. Det skal være med til at sikre, at et revideret budget for fællesfonden bliver overholdt. I forhold til det oprindelige budget indeholder det en besparelse på 3,4 mio. kr. på fællesfondens udgifter til præsteløn.
Der var allerede 57 dispensationsansøgninger, som der ikke er taget stilling til før samrådet med biskopperne. Disse ansøgninger giver tilsammen en udgift på ca. 3 mio. kr. for fællesfonden i 2003, hvis der gives dispensation. Samtidig har man konstateret, at andre stillinger, som på nuværende tidspunkt er ledige, men hvor der ikke er søgt dispensation, indtil nu har givet besparelser for fællesfonden på ca. 300.000 kr.
Biskopperne kan indbyrdes aftale, hvilke af de ledige stillinger der skal opslås. Det er på nuværende tidspunkt kendt, at det i resten af året vil omfatte mindst 15 stillinger.