Helsingør bispeembede og Kristus-fornægtelse

Troen på Jesus Kristus som Guds Søn er centrum i den kristne kirkes trosbekendelse. Den forudsætter, at Gud er Jesus Kristi Far. Konsekvensen af at fornægte Guds eksistens er derfor at fornægte Jesus Kristus selv. Tårbæk-præsten har fornægtet Guds eksistens og fastholdt denne fornægtelse. Uanset dette har Helsingør stifts biskop ladet ham genoptage sine funktioner under sit tilsyn. Dermed har Helsingør biskop givet grønt lys for Gudsfornægtelse og Kristusfornægtelse i sit stift. De øvrige biskopper i folkekirken har tilsyneladende sat gruppeloyaliteten over deres eventuelle afstandtagen fra bispekollegaens håndtering af sagen. Derved pådrager de sig et medansvar for Grosbøll-Rebel-alliancens skæbnesvangre resultater. Flertallet af folkekirkens præster, menighedsråd og almindelige medlemmer har al mulig grund til at føle sig dybt forrådt af bispeembedet. Det er en ulykkelig situation for kristendommen i Danmark. Den kalder på handling.

Bent Honoré
Fhv. præst i
Værløse