Hvis Bibelen er Guds ord

Hvis Bibelen er Guds ord – hvorfor så denne store forvirring?
Hvad skal vi egentlig med universitetsstuderede præster og biskopper, som ikke vil lade sig lære af bibelordet og Guds Ånd?
Ane i Kæret, som ofte bruges som billede på naive og uvidende folk, vil jo, såfremt hun er oplært af Guds Ord og Ånd, være langt klogere på Gud end den dr. theol., der mener at have nok i det, han har lært på universitetet og ikke nedværdiger sig til at læse Bibelen som Guds Ord og omvende sig og modtage Helligåndens åbenbaring og oplæring.
Bibelen beskriver uhyre enkelt og klart, hvordan forholdet er imellem menneskelig visdom og Guds visdom, og at der ikke er nogen mulighed for at forstå Guds Ord og evangelium uden Guds Ånds åbenbaring.
Læs 1. Kor. 1, v. 18-31 og hele kap. 2.
Der kunne spares megen diskussion og sludder, hvis vi alle, uanset belæsthed, ville standse op og høre det og indordne os under det som Guds Ord.
Det er dog lykkeligt, at også mange intellektuelle folk og præster bruger deres klogskab til det, den skal bruges til mennesker imellem, og som, når det drejer sig om kundskab til Gud og tro på ham, søger den igennem Guds åbenbarede ord og Helligåndens oplæring.
Det burde selvfølgelig være tilfældet for alle præster i en evangelisk luthersk kirke. Alle ved dog efterhånden, at sådan er det ikke i folkekirken.
De aktuelle eksempler: at en biskop udtaler, at han er både lidt stolt og glad over, at han har homoseksuelle præster ,der lever i registreret partnerskab i sit stift, og en anden biskop, der anerkender en præst, der fornægter den kristne tro, har ingen hjemstedsret i denne kirke, fordi det er i strid med Guds Ord.
Vantroen og fornægtelsen af bibelordet har taget magten.
Derfor vil også flere og flere, som lever af Guds Ord, forlade folkekirken og søge åndeligt fællesskab andre steder.

Jens Aage Andersen
Baltorpvej 132, 2.th.
2750 Ballerup