Opgør med kristen kulturforskrækkelse

Imagine er en bog for de interesserede om at være kristen i kunstens verdenSteve Turners bog Imagine er i høj grad et opgør med den kristne kultur- eller kunstforskrækkelse – et opgør, som Turner stadig finder relevant, selv om den tid vel er forbi, hvor kunst på linie med politik og kortspil uden videre blev stemplet som noget snavs i toneangivende kristne kredse.Hvad bogens undertitel angår, havde „kristen i kunsten“ måske været mere retvisende. Det er nemlig de kristnes forhold til og engagement i de skabende kunstarter (‘the Arts’ i den engelske originaltitel), Steve Turner beskæftiger sig med.

Missionerende kunst?

Turner kredser meget omkring spørgsmålet, hvordan kristne kan missionere gennem deres kunst. Skal den kristne kunstner overhovedet missionere bevidst og direkte?
Hvis hun gør det, må hun i hvert fald være forberedt på at „blive mødt med samme ligegyldighed eller modstand som enhver anden forkynder af evangeliet har mødt“ (s.55).

Idiotisk kunst?

Turner gør opmærksom på, at der gives kunst, som man som kristen må sige fra overfor. Ikke desto mindre kunne man godt ønske, at han gjorde lidt mere brug af den mulighed. Det gælder f.eks., når han omtaler Joseph Beuy, der „i tre timer stod med hovedet indsmurt i honning, mens han mumlede til et dødt dyr, som han kærtegnede i sine arme“ (s.87). At give den slags idioti navn af kunst er helt hen i vejret.
Når Turner så oven i købet sammenligner den slags performancekunst med nogle af de gammeltestamentlige profeters handlinger, så kan man ikke lade være med at spørge sig selv, hvor meget dømmekraft manden egentlig er i besiddelse af.

Mindreværdskomplekset

Det virker, som om det er Turner meget om at gøre at vise, at han skam er ‘med på noderne’ og godt kan værdsætte avantgardistisk kunst, selv om han er kristen.
Dette hænger for mig at se sammen med et udbredt problem i kristne kredse – et problem som denne bog ikke behandler, men ufrivilligt kommer til at illustrere, nemlig mindreværdskomplekset.
Mange kristne opfatter sig selv som mindreværdige og afgørende hæmmet af deres kristne tro i det kunstneriske miljø, som de beundrer og gerne ville være en del af. Kunstforskrækkelsen er for nogle blevet erstattet af en kunstbenovelse, og det mest presserende spørgsmål bliver da: „Hvad skal vi gøre for at få de toneangivende til at tage os alvorligt og snakke med os?“
Dette er efter min mening en grundlæggende forkert indstilling og derfor også en fejl/mangel ved Turners fremstilling. Hvis kristne i udgangspunktet accepterer tidens almindelige målestok og derfor føler sig mindreværdige eller unormale, kan det kun avle permanent frustration og dårlig kunst.

En bog for de få

Turner har selvfølgelig man-ge gode og nyttige overvejelser omkring emnet, og kristne kunstnere vil givetvis kunne få udbytte af bogen, hvis de også forholder sig lidt kritisk til fremstillingen.
Hvis bogen skal holde interessen fangen, kræver det imidlertid en særlig interesse for emnet, og bogen risikerer derfor at få en begrænset læ-serskare.

Steve Turner: Imagine – Kristen i kulturen
149 sider • 150 kr. • Credo