Ove Stage
Pionér og ildsjæl fylder 70

Ove Stage er en mand med visioner, en ildsjæl. I søndags fyldte han 70 år.
Som en af drivkræfterne bag Unge Kristne i 70‘erne, i opstarten af Kristent Center på Nørrebro i 80‘erne, primus motor i opstarten af Thomasskolen i Skovlunde og i dag dybt engagement i lokalmiljøet i Brøndby Strand har Ove Stage sat sit fingeraftryk på nyere dansk vækkelseshistorie.
Bagersønnen fra Lolland, den tidligere købmandslærling, tog til hovedstaden efter endt lærereksamen på Haslev Seminarium. Som købmandslærling gjorde han så stort indtryk på sin chef, at både han og konen tog et personligt standpunkt for Jesus. I København mødte han hende, som siden skulle blive hans kone, Eva. Alt imens familien forøgedes til i alt 6 børn, brændte der et hjerte i ham fyldt med kærlighed og visioner for Gud. Verden skulle kende Ham, den gode hyrde, lægen, ham som giver livet mening.

Kæmpede mod umoral

I årene, som fulgte, var Ove med til at udgive „Den Lille Hvide“ om grundprincipperne i Guds ord, som et modstykke til „Den Lille Røde for skoleelever“, som var meget venstreorienteret. Unge Kristne, som havde deres virke op igennem 70‘erne, var kendt ud over hele landet som dem, der lagde gerninger bag deres ord. Vinduerne i pornobutikkerne blev påklistret med plakater, og man proklamerede et „Ja til Livet“ mod abort gennem store demonstrationer. Guds ord blev forkyndt på mange gadehjørner dengang, bl.a. fra Huset i Knabrostræde, hvor Ove i flere år var en af drivkræf-terne.
Ansat som lærer på Rug-vængets Folkeskole i Ballerup erfarede Ove i begyndelsen af 70‘erne den dalende moral blandt skoleeleverne. Under samtaler med Gud på gåture i Sømosen i Skovlunde fik Ove sit kald til at bygge en kristen friskole. I et tæt samarbejde med andre visionære blev drømmen on Thomasskolen i 1973 til virkelighed. Et sted, hvor en mangfoldighed af forskellige kirkeretninger forenes, og hvor det kristne fundament forankres i børnene.

Menighedsplanter og radiospeaker

Brøndby skulle blive det næste brændpunkt. Efter at Ove sammen med Unge Kristne havde skabt frikirken „Kristent Center“ på Nørrebro, flyttede han og familien til Brøndby Strand. Eva og Ove har altid ønsket at være et levende vidnesbyrd om Jesus i deres nærmiljø. Derfor brænd-te deres hjerter for, at der også i Brøndby måtte tændes et lys, og det blev så opstarten til Brøndby Frikirke, der bestod i ca. 10 år.
Sidst, men ikke mindst har Oves velkendte stemme de sidste par år lydt ud gennem æteren til københavnerne, som speaker i den kristne lokalradiostation „Rhema Radio“.
Oves største mission og opgave er nu at tjene sin syge kone – men pionérånden brænder fortsat i Oves hjerte trods sine nu 70 år.
Merete Facius/løb