Unge fra hele verden i jødevangelisation

Det er sent på aftenen, men en gruppe unge messianske jøder og hedninge kristne er samlede for at dele udfordringer og erfaringer.
Det startede for fire år siden, hvor en gruppe på 20 unge mødtes i New York mellem foredragene for at netværke på den store verdenskonference for jødemission i det internationale jødemission-netværk kaldet LCJE (Lausanne Consul-tation on Jewish Evangelism). Det var primært amerikanere. I dag sidder der igen 20 unge, men nu fra hele verden. Repræsentanter fra Tyskland, Israel, Sydkorea, Færøerne, Danmark, Norge og USA delte erfaringer og idéer med børne, -teenage- og ungdomsarbejde i israelsmission rundt i deres regioner.

Kirk Gliebe fra Chicago (længst til højre) debaterer med gruppen af unge på missionskonference i Finland med jødemissionsnetværket LCJE
Gamle unge

For mange år siden startede en gruppe sidst i 30’erne med LCJE. I dag er de blevet bedsteforældre, og der er ikke kommet unge ind i stedet for i en lang periode. Det er blevet ændret på de to sidste internationale konferencer.
I de messisanske menigheder er der ikke så mange unge. Det afspejler sig også på konferencer for mission til det jødiske folk. I det hele taget er der kun ganske få unge involveret i mission overhovedet. Det er en af de største udfordringer for missionsselska-berne over hele jorden, mener en representant fra en af verdens største missionsorganisationer til det jødiske folk, Jews for Jesus (Jøder for Jesus).
LCJE’s ungdomsarbejde består af unge, der ønsker at vække andre unge kristne for mission blandt jøder, sådan f.eks. i Israelsmissionens Unge i Danmark. Desuden deltager unge, der direkte er involverede i jødemission. Det gælder f.eks. Kirk Gliebe fra Chicago:
– Unge jøder holder fast i deres jødiskhed, men holder også fast i at de ikke er knyttet til en bestemt organisation eller kirke. De bryder sig ikke om trosbekendelser og faste doktriner, men svæver rundt i vinden uden rodnet, siger Kirk.

For jøde først

– Jødemission har været i periferien indtil nu, når de store verdensmissioner mødtes. Vi må være med til at trække den ind i varmen, hvor den egentlig hører hjemme, siger en af de unge deltagere fra Seoul i Sydkorea.
Og det er temmelig betegnende, at så få fra Asien, Latinamerika og Afrika er engageret i mission til jøder. For det er netop her kirkerne er i rivende vækst og den såkaldt vestlige kirke vil om ganske få år være i klart mindretal.
– Hvis vi ikke får gang i at gøre f.eks. de afrikanske kristne opmærksomme på denne forpligtelse, så kommer vi til at sidde meget alene om fire år på næste LCJE-konference, mener Kirk Gliebe. Hvordan kan de voldsomt voksende kirker i Afrika og Sydamerika få et hjerte for mission til jøderne?
En nordmand spiller ind:
– I den kristne Immanuelskirke i Jaffa syd for Tel Aviv sidder en stor ghanesisk menighed. En gudstjeneste samlede de 3000$ ind til det messiansk jødiske og arabiske plejehjem, Ebenezer-hjemmet i Haifa, fordi de fik et brændende hjerte for dette hjem, fortæller han.

Ung i ledelsen

De unge arbejdede for at få større indflydelse i det verdensomspændende LCJE-arbejde, og stillede en kandidat op til det ledende råd for LCJE, som består af 4 personer. Dette råd planlægger de fremtidige konferencer, hvor LCJEs unge vil kæmpe for at få et ungdomsspor.
Den 35-årige Derek Leman, som Udfordringen skrev om for et par uger siden, løb af med sejren, og sidder de næste 4 år på denne vigtige post, hvor danske Kai Kjær-Hansen fra Den Danske Israelsmisison er international koordinator.