Utraditionelt ”topmøde”

Uformelt møde på Mors om fornyelse af Folkekirken
Flere ”tunge drenge” indenfor den karismatiske fornyelse debatterede på Mikkelsbakke Refugium mandag.
”Folkekirken er trængt, og vi må derfor markere os som Jesu Kristi Kirke! Er der plads til Helligåndens kraft?” lød oplægget fra forretningsmanden Arne Rahbek fra Herning.
Han opfordrede indtrængende de tilstedeværende præster til at lukke op for Helligånden i deres gudstjenester.
Og så blev der taget hul på oplæg efter oplæg fra præsterne: Pastor Mogens Svendsen fra Kølkær ved Brande glædede sig over den åndelige søgen, han oplever i sit sogn, men efterlyste flere forbedere.
– Det eneste ”trick” for at få vækkelse er bøn, sagde han.

Vækkelse i sommerhuset

Pastor Peder Brogaard Andersen fra Skjern i hvis sommerhus i Vestjylland den karismatiske vækkelse startede i 1971 – med deltagere som Svend Boysen, Stig Christensen og Michael Harry – fokuserede på Ordet som bærer af Helligåndens kraft. Navnkundige Bent Feldbæk Nielsen kunne ikke lade være med at nævne sin mærkesag, at et ritual, hvor passende det end måtte være, ikke kan frelse det mindste. Der må personlig tilegnelse til!
Læge Michael Harry rapporterede om hele 5 store vækkelsesstrømninger i Finland, som han besøger omkring seks gange årligt. Her er nøgleordene omvendelse, ydmyghed og lydighed mod Helligånden. Og pensioneret sognepræst Helge Bechmann tog fat i Grosbøll-sagen og måtte, selv som tidligere gymnasielærer, sætte sig mod en intellektualisering af evangeliet.
– Hvorfor kan folk ikke bare acceptere, at der er noget, de ikke forstår, og tro det? sagde han retorisk.
Værter for debatdagen, præsteparret Kirsten og Henrik Mørch-Nielsen, sagde ikke så meget, men vartede op. Og nogen egentlig konklusion kom man ikke frem til – andet end at Danmark er i desperat behov for vækkelse. Og at eneste vej til dette – eller ”nådemiddel”, om man vil – er Ordet og bønnen.