Begræns unges druk

NU sættes afgiften på spiritus ned. For at dæmme op for grænsehandlen, siger regeringen. Det er der nemlig god økonomi i. Men det er dårlig socialpolitik.
Alkohol er et stort problem i Danmark – ikke mindst blandt unge. Danske unge har Europarekord i at drikke! Én ud af fem 11-årige har prøvet at være fuld, og to ud af tre elever i 9. klasse har alvorlige problemer på grund af alkohol.
Unge skal selvfølgelig have lov til at feste og have det sjovt. Det hører med til det at være ung. Men hvor festligt er det at vågne op hver eneste fredag morgen med hårde tømmermænd? Eller at stå tilbage med et ubrugeligt eksamensbevis efter tre år på gymnasium eller handelsskole.
Desværre har de unges alkoholforbrug en social slagside. Mens velfungerende familier ofte er i stand til at sætte fornuftige rammer for alkoholen, lader mindre ressourcestærke forældre oftere børnene og de unge sejle deres egen sø.
Det er disse unge, som regeringen med afgiftsnedsættelsen på spiritus nu lader i stikken. Det er kortsigtet, dumt og uansvarligt. For at få nogle få ekstra kroner i statskassen, spiller Thor Pedersen og Co. hasard med Danmarks fremtid.
I Sønderjylland drikker unge væsentligt mere end i resten af landet og alt tyder på, at det er den lette adgang til alkohol syd for grænsen, der er årsagen.
Derfor kan man frygte, at resten af landet nu følger Sønderjyllands dårlige eksempel.
Derfor er det nu – inden forbruget af spiritus blandt unge for alvor eksploderer – der skal sættes ind.
Der skal sættes ind med oplysning og information. Særligt overfor de svage familier. Det kan vi bl.a. gøre ved flere såkaldte familierådslagninger, ligesom vi må støtte frivillige pårørende-grupper og lignende.
Vi må se nøjere på, hvordan udskænknings- og salgsforbuddene fungerer i praksis, og producenternes og butikkernes markedsføring.
Vi må sørge for, at forbuddet mod salg af alkohol til unge under 15 år ikke blot er et forbud af navn, men også af gavn. Det kan ikke passe, at det skal være så svært at håndhæve en så enkel lov. I bl.a. USA fungerer forbuddet mod salg af alkohol til unge udmærket. Der er ingen grund til, at det ikke også skulle kunne fungere i Danmark, hvis bare viljen er der.
Men det kræver at regeringen vægter mennesker tungere end kolde kontanter.

Af formanden for Folketingets
Socialudvalg, Tove Videbæk