Bettina Pedersen
Bettina er “næsten” præst

Det seneste par måneder har Metodistkirkerne på Bornholm ikke haft en herboende præst, men en herboende »næsten præst«. Hun hedder Bettina Pedersen. Den korrekte betegnelse for hendes job er menighedshjælper og daglig leder.– Men som menighedshjæl-per er jeg ansat på næsten lige vilkår som præsterne i vor kirke, fortæller hun.
– Jeg varetager alt det administrative, jeg repræsenterer kirken udadtil, og jeg forretter gudstjenester. Som ikke ordineret kan jeg imidlertid ikke forrette kirkelige handlinger som nadver, dåb, bryllup og begravelser. Vi har derfor en ordineret præst knyttet til menighederne. Hun bor i Kalundborg og hedder Karen Anette Nielsen.
– Jeg tager også del i menig-hedernes liv og virke, fortsætter Bettina Pedersen. – I Rønne har vi lige afholdt en dejlig høstgudstjeneste sammen med spejderne, hvor vi fyldte kirken med spejdere, forældre og menighed.
Metodistkirken er nemlig ikke gammel og grå:
– En af vores mange aktiviteter er gospelkoret »Noiz«, dvs. det omvendte af Zion.

Præstedatter

Sammen med sin mand og datteren på tre år bor Bettina Pedersen nu i Rønne, hvor hun også blev født for 36 år siden, som datter af den daværende præst, Knut Bjarne Jørgensen.
Men allerede som fireårig flyttede hun med forældrene til Løkken, senere til Esbjerg og Århus.
Efter en studentereksamen i 1986 blev Freudenstadt i Tyskland næste ophold på livsrejsen. Her arbejdede Bettina Pedersen på Metodistkirkens Sanatorium for genoptræning og kurophold. Året efter blev det Metodistkirkens Teologiske Seminarium i Reutlingen, der fik glæde af hendes arbejdsindsats.
– Siden min barndom har jeg altid kaldt Bornholm for mit »hjem«, så i 1989 måtte jeg simpelthen tilbage til fødeøen, fortæller Bettina Pedersen.
Her er det blevet til både familie og mange forskellige kontorjobs. Men da Metodistkirkerne på øen hen over sommeren blev »præsteløse« sprang Bettina Pedersen fra kontorjobbet til jobbet som menighedshjælper.
– At være medlem af Metodistkirken er ikke noget, man er mandag aften kl. 19.00 – 21.00. Det er en livsstil – en livsstil, der giver livet indhold og mening, slår Bettina Pedersen fast.

Bjørn Carlsen