Dåbsundervisning

Credo Forlag har udgivet en lille bog om dåben, skrevet af en præst på baggrund af dåbssamtaler, han har haft. Bogen redegør for dåbens indhold og gennemgår dåbsritualet for til slut at fortælle noget om, hvordan man kan oplære sine børn i den kristne tro. Her understreges vigtigheden af at bede for den døbte.
Forfatteren Peter Søes har erfaret, at dåbsforældre af og til har spurgt efter yderligere informationer om dåben. Derfor er bogen ganske basal og velegnet at give til ikke-kirkevante, der henvender sig for at få deres barn døbt.
Det er de mest almindelige tanker og spørgsmål, der er fokuseret på – både dem af åndelig art og de mere praktiske i forbindelse med selve dåbshandlingen.

Peter Søes:
Lille bog om dåben
70 sider • 65 kr. • Credo