Helbredelses mysterium

Flere tusinde danskere har oplevet en form for guddommelig helbredelse indenfor de sidste par år – så nu er der behov for svar på alle de svære spørgsmålDet var den nigerianske evangelist Charles Ndifon, der for alvor bragte troen på guddommelig helbredelse til Danmark.Men også forud for hans besøg er mange syge blevet helbredt efter deres egen bøn eller andre kristnes forbøn.
Nogle kirker har det med i deres ritualer at bede for syge, men uden den store forventning om at det så også sker.
En del forkyndere – Hans Berntsen, Orla Lindskov – har allerede i nogle år bedt for syge – vel at mærke, så en del virkelig er blevet raske.
En af de mere opsigtsvækkende nye prædikanter, der også beder for syge, er Christian Hedegaard.
Hans baggrund er i Apostolsk Kirke, men han har siden 2000 haft sin egen organisation, Evangelist, der også jævnligt udgiver blade og CD.
Hedegaard har også skrevet bøger, som „Sejr over Dæmoner“, „Manden med Vandkrukken“ og nu sidst „Bevar din helbredelse“.
Denne bog tager afsæt i den situation, at mange (især kristne) har svært ved at „tage imod“ helbredelse, samt at mange mennesker oplever, at de igen „mister“ deres helbredelse, selv om de øjensynligt blev helbredt for alles øjne.
Det er – skal jeg hilse og sige – et minefelt han begiver sig ind i. Man risikerer at stå model til alle de mest urimelige fordomme, der florerer.
Men Christian Hedegaard forsøger i denne lille bog at give sine egne erfaringer videre, samtidig med at han underviser – eller rettere: forkynder – ud fra nogle udvalgte bibelvers.
F.eks. fortæller hans om hans og Karens eget handicappede barn, som de naturligvis har forsøgt at bede for. Og heller ikke helt uden resultat.
Mest dramatisk er hans beretning om, hvordan han forsøgte at opvække sin svigermor fra de døde. Det havde de aftalt, før hun døde. Der skal mod til… at fortælle det.
Bogens stærke (og svage) side er netop den personlige. Det er interessant at læse, hvad Christian selv har praktiseret, men det fremgår tydeligt, at han først og fremmest er evangelisten, der kan forkynde – ikke så meget underviseren.
Alligevel er der en del god grundlæggende undervisning om tro og om kraften i vore ord, som vil være ny for mange traditionelle kristne, der slet ikke var klar over, at man kunne tage Jesu ord for pålydende. Og har man ikke læst den slags tros-undervisning før, så vil det være en øjenåbner til et rigere åndeligt liv.

Christian Hedegaard: Bevar din helbredelse. 140 sider, Aponet, 98 kr.
Kan også bestilles hos Udfordringen eller hosianna.dk