Ikke bekymret?

I Kristeligt Dagblad den 12. september udtaler biskop Jan Lindhardt, at teologisk mener han ikke, man behøver at være bekymret over antallet af skilsmisser. Lindhardt læner sig op af Martin Luther, der har lært os, “at et løfte kun holder så længe, det er relevant.” Med al respekt for Martin Luther, så står hans lærdom vel ikke over Skriftens ord? Og Bibelen tager ikke så afslappet på skilsmisser som Lindhardt åbenbart gør. Skilsmisse er et løftebrud. Når menne­sker med en eller flere skilsmisser i bagagen, igen over for Gud og hinanden giver løftet “ at leve med hinanden, indtil døden skiller jer ad”, er det efter min opfattelse at gøre nar af Gud og samtidig at bedrage sig selv. — “Kirken skal stå til rådighed i livets store begivenheder, som indgåelse af ægteskabet er”, mener Lindhardt. “De store begivenheder kan siden blive overhalet af noget andet, men det er ikke kirkens problem.” Hvorfor i alver­den så lægge op til at investere tid og kræfter til rådgivning i kirkeligt regi, om familie og samliv? I stedet giver jeg gerne andre og billigere løsningsmodeller: For det første kunne vielsesritualet tages op til revision. Her kunne man eksempelvis erstatte løftet: ‘‘ indtil døden skiller jer ad” med “ indtil ægteskabet ikke mere er relevant.” For det andet at landets præster sagde “nej” til at vie fraskilte. Det sidste ville ikke gøre kirken mere populær, men det ville give den større troværdighed.

Aase Clausen
Toftevej 4,II,th.,
4700 Næstved.