Ny generalsekretær i DSUK

Danske Sømands- og Udlandskirker har udpeget Margith Pedersen til generalsekretær pr. 1. januar 2004.
Bestyrelserne for Dansk Sømandskirke og Dansk Kirke i Udlandet har valgt en person med stor ledelseserfaring fra en anden folkekirkelig organisation til den vigtige post som generalsekretær for Danske Sø-mands- og Udlandskirker, som forventes etableret 1. januar 2004.
Margith Pedersen var generalsekretær for KFUM og KFUK i Danmark fra 1994-2002. Før da har hun virket som højskolelærer på Løgumkloster Højskole og i flere præstevikariater på Fyn. I øjeblikket er Margith Pedersen konstitueret sognepræst i Rorup og Glim i Roskilde Stift.
Margith Pedersen er 52 år og stammer fra Thy og er uddannet cand.mag. fra Århus Universitet. Hun er gift med sognepræst Werner Fischer-Nielsen, Haslev.