KD-formand på barselsorlov

Kristendemokraternes landsformand, Marianne Karlsmose, holder tre måneders pause fra det politiske arbejde, efter at hun sidste fredag fødte en søn, Johannes. Hun og ægtemanden, Birger Juhl Nielsen, har i forvejen Daniel på to år.I sit civile job som gymnasielærer holder Marianne Karlsmose et års barselsorlov, mens orloven som landsformand for Kristendemokra-terne bliver noget kortere. Hun regner med at genoptage sit politiske arbejde i begyndelsen af februar 2004.
I mellemtiden bliver formandsposten hos Kristendemokraterne passet af partiets politiske næstformand, vicekontorchef Christian Bjerre. Han er 45 år og fra Vildbjerg, byrådsmedlem i Trehøje Kommune, folketingskandidat i Holstebro-kredsen og har i øvrigt mange års erfaring i politisk arbejde.