Konservative vil styrke kristne værdier

På de konservatives landsråd i weekenden diskuterede man blandt andet et oplæg om danske værdier.
De konservatives leder Bendt Bendtsen lagde i sin tale på landsrådet vægt på, at kristendommen er en del af det danske samfund, som ikke skal kunne fravælges.
De værdier, som Danmark er bygget på, som f.eks. familien, demokrati, nationalfølelse, kulturarv og kristendom, bliver i dag udfordret af indvandringen. Det er derfor vigtigt, at disse værdier styrkes, fordi de er en forudsætning for den personlige frihed og en samlende faktor i samfundet.
Bendt Bendtsen er også tilhænger af, at kristendommen skal nævnes specifikt i en kommende EU-traktat.