LM har vedtaget vejledning om seksuelle overgreb

Luthersk Missionsforening (LM) har nedsat et udvalg, som fremover skal tage sig af eventuelle sager om seksuelle overgreb. I udvalget sidder fire personer, der først og fremmest skal i aktion, hvis en ansat eller en leder i LM-regi har begået et seksuelt overgreb. Udvalget skal ikke selv gå ind og øve direkte bistand, men det skal sørge for, at den nødvendige hjælp bliver givet til alle de involverede parter. Det skriver LMs blad Tro & Mission.
Udvalget råder også over midler til at skaffe terapeutisk bistand til eventuelt forurettede, hvis denne bistand ikke kan fås fra det offentlige.
Medlemmerne af udvalget er skoleleder Ingvard Christensen, Bylderup-Bov, lærer Marianne Sulkjær, Stubbekøbing, sundhedsplejerske og krise- og sorgkonsulent Marie Munch, Hillerød og landssekretær Birger Daniel Petersen, Rødovre.
LMs landsstyrelse har også vedtaget en vejledning om seksuelle overgreb. En vejledning, som meget konkret beskriver situationer, som LM-medarbejdere skal være opmærksomme på og på vagt overfor. I vejledningen hedder der f.eks.: „Find som ledere en fælles grænse for knus-, kram-, og sidde på skødet-situationer”.