Præsters alkoholproblem

Ifølge tekst TV for 21-10 har hver tyvende af folkekirkens præster et alkoholproblem. Det er nok nogenlunde som i den øvrige befolkning. Præsteforeningen har oprettet en hjemmeside med gode råd til tørstige kollegaer, ganske udmærket. Jeg er netop ved at skrive en bog i anledning af Danmarks Afholds-forenings 125 års jubilæum næste år, og jeg blev overrasket over hvor mange præster og højskolefolk primært fra den grundtvigske lejr, der gennem årene har været medlemmer af Danmarks Afholdsforening. At genoptage denne tradition vil være et stort gode ikke kun for den danske præstestand, men også for folkekirken som sådan.

Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grerå.