Taler Gud dansk?

I januar udbyder Dansk Bibel Institut (DBI) et kursus om, hvordan man formidler centrale bibelske begreber til den moderne dansker – i kursusoplægget formuleret som et tema kaldet „Taler Gud dansk?”.
Kurset indgår i rækken af DBIs traditionelle januarkurser for teologer og andre interesserede. Et af emnerne på det femdages kursus er „I al sin glans nu stråler solen over Babettes gæstebud”. Emnet belyses af Ivar Smedsrød, der underviser tre formiddage på kurset. Han er lærer på Normisjons Bibelskole i Oslo og High School Coordinator i IFES Europa.