„Politik – ikke religion – er årsag til konflikter”

Dette svar giver både kristne, muslimer, jøder, hinduer og buddhister i en stor amerikansk undersøgelse. Forskere ved University of Rochester har studeret, hvilken betydning trosopfattelsen har i forskellige kulturer. 11 religiøse grupper i USA, Rusland, Peru, Israel, Saudi Arabien, Indien og Sydkorea har indgået i undersøgelsen.
Flertallet mener, at volden i deres eget land udspringer af andet end religiøse uoverensstemmelser. Hinduer i Indien og jøder i Israel er ikke lige så overbevist som andre, men selv de mener, at politik bidrager mere til konflikter end religion.
Kristne i Sydkorea placerer som de eneste religiøs aktivitet som det højeste mål i livet, men alle grupper, undtagen ortodokse kristne i Rusland, synes, at religiøs aktivitet er vigtigere end at interessere sig for politik.
– Nya Dagen/and