Strid om sygdom

På Limfjordsøen Mors verserer en strid om, hvorvidt skizofreni er en sygdom eller har noget med dæmoner at gøre. Hebræerbrevets forfatter skrev disse vise ord: “Se til, at ingen bitter rod skyderop og gør fortræd, så mange smittes af den!“ 12:15. Hvilken af de stridende parter har ret? – Begge har ret. Skizofreni er en sygdom. En alvorlig sygdom, som kan beskrives diagnostisk. Den behandles med medicin. Og psykiatrien har måske også andre midler. Men sygdommen kan ikke helbredes ad medicinisk vej, efter den er dæmonrelateret. Og dæmoner kan ikke helbredes med medicin. De skal uddrives, både i DK og i andre lande. — Begge parter har ret. De er begge på patientens side. Ingen af dem diskriminerer pt. Begge kommer pt. i møde.
Med ønsket om god jule fred på øen, Lukas 2:14 og Ef. 2: 14-16.
Jens Peter L. Giversen
Stenderup Kirkebakke 4
Nybøl, 6400 Sønderborg