Metodisme og Frelsens Hær

(Læsetid: 2 minutter)
Kronikken om John Wesley blev bragt i Udfordringen 1. juli.

Ulf Salmonsen
Korsløkkevej 15, 1.tv
5220 Odense SØ

I sidste udgave af Udfordringen inden ferien bragte I en kronik af Steen Bay Jensen om John Wesley og Metodismen. Wesley var opdraget i den Anglikanske Kirke, og det var netop denne, der var mål for hans mission. Den skulle vækkes til dåd. Og som det så smukt står i artiklen, at ”den kirkelige lunkenhed og den teologiske tørkost skulle erstattes af et brændende kristent engagement.”

Det personlige gudsforhold skulle gå hånd i hånd med en aktiv social indsats for de svagest stillede i samfundet. Og med Wesleys egne ord, “der findes ingen hellighed uden social hellighed”, som Steen Bay Jensen også skriver.

Men så er det lidt underligt, at Frelsens Hær bliver dannet af William Booth i 1865. Og så er det lidt underligt, at Frelsens Hær er en udspaltning fra metodisterne – og det netop fordi metodisterne havde glemt deres sociale engagement.

William Booth var præst og prædikant i metodistkirken, og han oplevede gang på gang, at når han bragte fattige og hjemløse og drankere til gudstjeneste, så blev han kritiseret, for de benyttede kirkens hovedindgang, Næ, den slags mennesker skulle benytte bagdøren og helst placere sig bagerst i kirken, så de var gemt lidt af vejen.

Det er jo interessant. Hvad sker der dog med kirkerne, når de bliver for satte? Hvad sker der dog med kirkerne, når de bliver for selvtilstrækkelige? Hvad sker der dog med kirkerne, når de ændrer sig fra at være en bevægelse og bliver et kirkesamfund? Glemmer man evangeliet – at Gud især er til for de mennesker, der er ude i tovene? Får vi kirker for de rige?

Får vi kirker for det bedre borgerskab mm.? Jamen så skal evangelierne jo skrives om, og teologien må nødvendigvis også ændre sig. Så er vi jo inde på det, som Paulus kritiserer i 2. Korintherbrev, at vi danner partier indenfor kristenheden.

Det er et aspekt, som kronikøren mangler at berøre. En sådan diskussion vil pege frem.

Det andet er blot historie. Historie er godt og relevant, hvis vi tager ved lære af den.

Læs også